SİSTEMBELGELENDİRME

ISO IEC 15504 Spice Belgesi


Bu standart bilgi teknolojisi süreç değerlendirme olarak ifade edilebilir.SPICE (Software Process Improvement and Capability Determination) Yazılım Süreç geliştirme yetenek düzeyi belirlenmesi olarak ifade edilebilir. ISO ve IEC kurumlaraı tarafından ortak geliştirilen bir standarttır. 

Referans Modülü 
ISO / IEC 15504  
Süreç boyutu ve yetenek boyutu olrak ikiye ayrılır;

Süreçler
Beş süreç tanımlanmıştır,

Müşteri ve tedarikçi
Mühendislik
Destek
Yönetim
Organizasyon
Yetenek Seviyeleri Ve Süreç Nitelikleri
Her bir işlem için bir yetenek düzeyini belirler,
Seviye     İsim
5        Optimize Sreci
4        Öngörülebilir süreç
3        Kuruluş süreci
2        Yönetilen süreç
1        Yapılan işlem    
0        Eksik işlem


İşlem özellikleri kullanılarak nitelikleri tanımlanır, Bunlar,

1 Süreç Performansı
1 Performans Yönetimi
2 Çalışma Ürün Yönetimi
1 Proses Tanımı
2 Süreç Dağıtım
1 Proses Ölçüm
2 Proses Kontrol
1 Süreç Yenilik
2 Proses Optimizasyon .
Değerlendirme Süreci

Değerlendirme süreci aşağıdaki adımları kapsar,
Değerlendirmenin başlatılması
Değerlendirme ekibinin oluşturulması
Değerlendirme planı 
Ön değerlendirme birifngi
Bilgi toplama
Veri doğrulama
Süreç değerlendirmesi
Değerlendirme raporu
ISO / IEC 15504 Kullanım Alanları

İki alanda kullanılabilir

Süreç iyileştirme
Yetnek belirleme