SEKTÖRELTESTLER

Jant Testleri


Seri üretim için jant seçimi söz konusu olduğunda, orijinal ekipman üreticileri kalite, güvenlik ve performans gerekliliklerinin karşılanmasını talep etmektedirler. Jant üreticileri, ürünlerinin kabul edilmesini ve ihracat gerekliliklerini karşılamayı sağlamak için ürünlerini test ettirip tarafsız ve bağımsız bir üçüncü taraf organizasyonundan teknik rapor almalıdır.

Ana otomobil üreticileri seri üretimleri için kullanacakları jantlar için kalite, güvenlik ve iyi bir performans beklemektedirler.  Birçok otomobil kullanıcısı da orjinal jantları aftermarket jantlar ile değiştirmektedir. Hem ana otomibil üreticisin isteklerini karşılamak hemde aftermarkete ürün satmak stiyorsanız ürünlerinizi ECE R 124 e test ettirip belgelendirmek zorundasınız.

Bu regülason kapsamında malzeme , korozyon, eğilme yorulması, radyal yorulma, çift eksenli yorulma, darbe, enerji emilimi, radyal darbe ve yorulma testleri yapılmaktadır. Alüminyum, magnezyum ve çelik jantlar malzeme cinsine göre yukarıda tanımlanmış olan test prosedürlerine tabi tutulurlar. Teslerin olmulu sonuçlanması durumunda uluslarası geçerliliğe sahip tip onay belgesi sunulmaktadır. Yurt dışında birçok pazarda zorunlu olan bu belge ile birlikte ürünlerinizi ihraç etmek için artık hiçbir probleminiz kalmamış olacak.

Jant, araçta kullanımı sırasında malzeme yorulması ya da bir darbe görmesi durumunda, kazaya sebebiyet vermeyecek dayanıma sahip olmalıdır. Mekanik testler ürünlerimizin tasarlandıkları araca uygun yorulma ve darbe dayanım karakteristiğine sahip olup olmadıklarını analiz etmek için kullanılan test yöntemleridir.

Jantlarınızın orijinal ekipman üreticileri ve ihracat gerekliliklerini karşıladığından emin olun.