BASINÇLI KAP VETESİSATLAR

Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrol ve Muayenesi


Genellikle ısıtma amaçlı olarak kullanılır. Isıtma amaçlı kullanım olduğundan uygulama alanları oldukça geniştir. Her kazan bir konstrüksiyon ve işletme basıncı vardır.

Kış aylarında devamlı olarak 7/24 kullanılan kalorifer kazanları mutlaka bakım ve periyodik kontrolleri yapılmalıdır.
Kalorifer kazanları “İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”ne tabiidir. Bu yönetmelikte belirtilen standartlara ve hususlara göre yapılan kontroller Avrupa standartlarındadır. Kalorifer kazanları onaylanmış kuruluşlar tarafından
periyodik kontrol yapılmalıdır.

Buhar kazanları kontrolleri TS 2025, TS EN 12952-6 ve TS 377-5 EN 12953-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. Bu standartlara göre periyodik kontrol süresi 1 yıl dır.

Bir kazanın işletme basıncı, o kazanın çalışacağı basınçtır. Konstrüksiyon basıncı ise işletme basıncının yaklaşık %10 daha üstü olup, kazan mukavemet hesaplarında esas alınan basınçtır. Sıcak su kazanlarında ısıtma yüzeyi tek kazanda 300 m2 mertebesine kadar çıkabilmektedir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre kalorifer kazanı testi temel prensip  hidrostatik olarak test yapılması gerekir. Kazan testi, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir.