ELEKTRİKSELTESTLER

Katodik Koruma


Korunacak metali oluşturulacak bir elektrokimyasal hücrenin katodu haline getirerek metal yüzeyindeki anodik akımların giderilmesi işlemidir.

Katodik koruma ölçümü yapılması adına referans elektrodunun üst tarafındaki kapağı açılır, açılan hazneye bakır / sülfat eriği koyularak tekrar kapak kapatılır. Artık bakır / sülfat eriyiğinin emmeye başlamasıyla birlikte referans elektrodunun kullanımı başlar.

Eğer refenras elektrodunu kullandıktan sonra uzun zaman kullanmayacaksanız, haznedeki bakır / sülfat eriğinin boşaltılması elzemdir. Zımpara yardımı ile referans elektrodunun eriyiğe batırılan bakır çubuğu temizlenir. Naylon poşetin içerisine referans elektrodu koyularak, uzun süre saklanır.

Korozyon olayı bu iki reaksiyonun bir arada yürümesi ile gerçekleşir. Elektronlar anottan katoda doğru metal üzerinden akar ve katot reaksiyonu anottan gelen bu elektronları kullanarak yürür.

Katot reaksiyonu için gerekli elektronlar dış kaynaktan verilecek olursa, anot reaksiyonu ile elektron üretilemez. Bu durumda anottaki korozyon olayı durmuş olur.

Metale dıştan uygulanan akım ile verilen elektronlar, metal yüzeyinde yürümekte olana anodik reaksiyonları tam olarak durdururken, katodik reaksiyonun hızını da arttırır. Anot reaksiyonu artık korunmakta olan metalin yüzeyinde değil, katodik koruma devresinde bulunan anotta yürür. Korunmakta olan metal yüzeyi artık tam olarak katot olur.

Katodik koruma sisteminde 1 tane akım, 3 tane potansiyel olmakla birlikte toplam 4 adet ölçüm yapılabilir.