DİĞERBELGELENDİRME

Kaynak Sistem Sertifikasyonu


Kaynaklı imalat, mevcut endüstriyel ürünlerinin birçoğunu imal etmek için kullanılan bir üretim yöntemidir.

Kaynaklı imalat yapan üreticilerin ve ürünlerin kalite güvence konusunda ilgili uluslararası standart ve direktiflere göre sertifikalandırılması ve belgelendirilmesi gerekmektedir. TS EN ISO 3834-2 standardı kaynaklı imalat için istenen ve belirtilen kalitede üretim yapacak imalatçının kaynak kabiliyetini tespit için yol gösterici bir standarttır.

Kaynaklı imalatlar için, kontroller tasarım aşamasından başlayarak;

Malzeme seçimi
Sarf malzeme seçimi
Kaynak koordinasyon personelinin eğitimi
Kaynak yöntemlerinin belirlemesi
Kaynaklı imalatın yapılması
Tahribatlı ve/veya tahribatsız test yöntemleri kullanılarak ürün kalitesinin kontrol edilmesi ile sonuçlandırılır.