BASINÇLI KAP VETESİSATLAR

Kazan Daireleri Periyodik Kontrol ve Muayenesi


Kazan daireleri, başta yangın tehlikesi, yakıt depolama alanları ve patlama riskleri olmak üzere birçok konuda ciddi riskleri barındıran işletmenin en önemli mahallerinden biridir.

Kazan dairesi uygunluk kontrolleri; çeşitli maksatlarla kullanılmakta olan kazanların ilgili mahallere montajlarından önce ele alınması gerekmekle birlikte çoğu zaman kazanların montajından sonra veya doğalgaz tesisat bağlantıları esnasında uygunluk değerlendirmesi adına uygunluk kontrolleri yapılmaktadır.

Kazan dairelerinin uygunluk kontrollerinde başta baca uygunlukları kontrol edilmektedir. Ayrıca Kazan dairesinde özellikle iş sağlığı ve güvenliği açısından uyarı levhaları, kazanlar arası mesafe, duvar ile kazan arası mesafeler, baca bağlantılarının uygunluğu ve kazanların elektrik panoları gibi hususların ilgili standartlara uygun olmasının önemi büyüktür.

Kazan dairelerinde kazan üzerinde barındırılması gerekli emniyet ve güvenlik ekipmanları, acil durum çıkışları, uyarı levhaları, kazanlar arası mesafe, duvar ile kazan arası mesafeler, baca bağlantılarının uygunluğu , alarm cihazları ve kazanların elektrik panoları gibi hususların ilgili standartlara uygun olmasının önemi büyüktür.

Bu risklerden kaçınmak ve işletmelerin birtakım resmi işlemleri için (ruhsat alma, doğalgaz ve lpg dönüşümleri, belediyeler ve gaz dağıtım şirketleri tarafından istenen kazan dairesi uygunluğuna dair rapor isteklerinde) kazan daireleri uygunluk kontrolleri yapılması zorunludur.

Kazanlar güvenli şekilde kurulduğu ve çalıştırıldığı zaman hayatı ve üretimi kolaylaştıran; güvenlik şartlarına uygun kurulmadığı zaman ise hem ortamda çalışanlara, hem işletmenin kendisine, hem de çevrede yaşayanlara tehdit oluşturabilen ekipmanlardır.

Kazan Dairesi Uygunluk Kontrolleri

Konut Kazan Daireleri
İşyeri Kazan Daireleri
Baca Uygunluk Kontrolleri
Doğalgazlı Kazan Daireleri
Sıvı Yakıtlı Kazan Daireleri
Katı Yakıtlı Kazan Daireleri