DİĞERTESTLER

Kimyasal Analizler


Her zaman olduğundan daha etkili ve güvenilir bir kontrol sistemi gıda üretimi için şarttır. İnsan sağlığı için uzun ve kısa vadede en tehlikeli ürünler gıda sektöründen çıkarılan ürünlerdir. Gıda ürünleri üretilirken daha modern teknolojiler ve yöntemler uygulanmaktadır. Üretim arttığı sürece yeni tekniklerin ve makinelerin gelişmesi de kaçınılmazdır.

Gıdaların sağlığa zararlı maddeler içermemesi ve sağlık açısından uygun ortamlarda ve koşullarda üretilmesi gerekmektedir. Sadece gıdaların üretilmesi, hazırlanması ve işlenmesi değil, üretim sonrasında muhafaza edilmesi, depolanması, nakledilmesi ve piyasaya sunulması aşamaları da büyük önem taşımaktadır.

Genel anlamda Kimyasal analizler, bütün laboratuvarlar tarafından aşağıdaki esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir:

Türk Gıda Kodeksi
Gıdalara yönelik diğer yasal düzenlemeler
Yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlar
Genel kabul gören test ve analiz yöntemleri

Bu kapsamda yapılan kimyasal analizlerin kapsamı şu şekildedir:

Çeşitli bitkisel ve hayvansal gıda ürünlerinde bulunan, demir, bakır, çinko, kurşun, civa ve sodyum gibi metaller
Gıda boyaları ve benzeri gıda katkı maddeleri
Yaş sebze ve meyve ürünlerinde pestisit (kimyasal ilaç) ve benzer kalıntı maddeleri
Kuru gıdaların kurutma hatası veya uygun olmayan saklama koşulları yüzünden ortaya çıkan problemler (mikotoksin analizleri)
Gıda ürünlerinin türüne bağlı olarak acılık, asitlik, çözünmeyen kül, toplam kül, çözünürlük, saflık, enerji miktarı, indirgen şeker, invert şeker, karbonhidrat, serbest yağ asitleri, toplam şeker, tuz ve benzeri maddeler
Kimyasal analizlerin en fazla yapıldığı alanlar gıda katkı maddeleri ve pestisitler konusunda olmaktadır. Tarımsal üretim sırasında, genelde bitkileri zararlı böceklerden korumak için bazen de tarımsal verimi yükseltmek için bir takım zirai ilaçlar kullanılmaktadır. Ancak belirlenen sınır değerlerin üzerinde kullanılması durumunda insan sağlığını tehdit etmektedir. İnsan vücudunda zamanla birikerek kansere de neden olmaktadır. Bu yüzden kalıntı analizleri çok önemlidir.

Bir diğer konu da gıdalarda tüketimi teşvik amacı ile ya da ürünlerin raf ömürlerini uzatmak için kullanılan kimyasal maddelerdir. Kimyasal analizler ile gıdalara ilave edilen renklendiricilerin, tatlandırıcıların, koruyucuların ve antioksidanların miktarları tespit edilmektedir. Gıda katkı maddeleri miktarı belli sınırların üzerine çıkarsa, veya gerçek amacı dışında insanları yanıltmak amacı ile kullanılırsa, bu durum insan sağlığı açısından risk teşkil etmektedir.