DİĞERTESTLER

Kimyasal Ekolojik Testler


Kimyasal madde sayısının yaklaşık olarak 100 binin üzerinde olduğu bilinmektedir ve bunların yarısı sanayide kullanılmaktadır. Bilinen kimyasal madde maddelerin üçbin kadarı zararlı özellikler taşımaktadır. Zararlı kimyasalların ise 200 civarında bir kısmı insan sağlığı bakımından tehlikelidir ve kansere neden olmaktadır.

Birçok kimyasal maddenin, kokuları ve renkleri ile kendini belli eden fiziksel özelliklere sahip olmamaları yüzünden insan yaşamını tehdit eden tehlikenin büyüklüğü ortadadır. Farkına varılmadan bu kimyasal maddelere maruziyet söz konusu olabilmektedir.

Aynı zaman da bu kimyasal maddelerin bir kısmı, etkilerini uzun yıllar sonra ortaya çıkardığı için, bugün sanayide kullanılan kimyasal maddeler tehlikeli görülmese bile zaman içinde karşılaşılacak riskler bilinmemektedir.

Maalesef sanayide kullanılan birçok kimyasal maddenin, çalışanların ve kullananların sağlığını ve ekolojik sistemi ne kadar etkilediği konusunda tam olarak bilgi sahibi değiliz.

İlk olarak gıda katkı maddeleri, tarımda zararlılar ile mücadelede kullanılan kimyasal maddeler, tıbbi ve veterinerlik ilaçları, temizlik malzemeleri ve enerji üretiminde kullanılan çeşitli yakıtlar göz önüne alınacak olursa, yılda 400 milyon ton civarında kimyasal madde kullanılmaktadır. Gittikçe de daha fazla kullanılmaktadır.

Yaşadığımız zamanda insan sağlığı ve ekolojik denge açısından en önemli konu, kimyasal maddeler ile çalışırken, kullanırken, bunları üretirken, taşırken, depolarken ve kullanım sonrası yok ederken ortaya çıkan riskleri iyi yönetebilmektir.

Bu kapsamda olmak üzere test ve muayene kuruluşları tarafından çok çeşitli kimyasal ve ekolojik testler yapılmaktadır. İşte bunlardan birkaçı: ağır metaller, toksik metaller, toplam kurşun miktarı, krom (VI) tayini, plastiklerde kadmiyum tayini, yasaklı azo boyarmaddeler, primer aromatik aminler, allerjik dispers boyarmaddeler, kanserojen dispers boyarmaddeler, pestisitler, poliklorlu bifeniller, formaldehit tayini, BHT içeriği, fitalatlar, PAH’lar, dimethylfumarate tayini.