SEKTÖRELTESTLER

Kişisel Bakım Ürünleri Testi


İnsanların kendi sağlıklarını korumaları ve devam ettirmeleri için uyguladıkları öz bakım faaliyetlerinin tamımı, kişisel bakım kapsamındadır. Farklı bir ifade ile insan sağlığına olumlu etki yapacak şekilde uygulanan davranışlar bütünü olarak da tanımlanabilir.

Yapılan bu çalışmaların amacı, sağlıklı olmak, görünümü olumlu hale getirmek ve kişinin kendine güvenini artırmaktır. Birçok mikroorganizma, temizliğine dikkat etmeyen insanlara daha kolay bulaşmaktadır. Sağlıklı olmak için düzenli bir şekilde vücut, saç, ağız ve dişlerin temizlenmesi ve giysilerin sık yıkanması gerekmektedir.

Günümüzde genel bir çerçeveden bakarsak kişisel bakım faaliyetlerini etkileyen faktörler şunlardır: alınan kültür, aile, sosyo-ekonomik durum, kişilik ve hastalıklar. Temizlik bir yandan kişisel sağlığın temelini oluştururken, bir yanda da toplumun gelişmişlik düzeyini ifade eder.

Son yıllarda sadece kadınları değil, artık erkekler ve çocukları da kapsayan bir sektör haline gelen kişisel bakım sektörü, işin içinde sağlık olduğu için birçok kişisel bakım ürünü, sağlık ve performans kaygıları yüzünden yasal düzenlemelere tabi durumdadır. Ayrıca kişisel bakım ürünleri ve kozmetik ürünleri için, REACH (Avrupa Birliği ülkelerinde kimyasal maddelere yönelik yasal düzenlemeleri bir çatı altında toplayan bir tüzük), GMP (iyi üretim uygulamaları) ve benzeri düzenlemelerle bir takım sınırlamalar ve test yöntemleri geliştirilmiştir.

Örnek vermek gerekirse; tartışmalı madde testleri, kişisel bakım ürünleri üreten firmalar için çok önemlidir. Ürünlerin ithal, ihraç ve pazarlama işlemleri sırasında ortaya çıkacak sorun riskini azaltmaktadır. Ülkelerin kendi yasal düzenlemeleri farklıdır ve bir ülkenin yasaklamadığı bir ürünü başka bir ülke yasaklamış olabilir.

Tüm bu endüstriyel test çalışmaları sırasında mevcut yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından yayınlanan ilgili standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz endüstriyel testler çerçevesinde kişisel bakım ürünleri testleri de yapmaktadır.