BASINÇLI KAP VETESİSATLAR

Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrol ve Muayenesi


Kızgın yağ kazanları saniyede yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duyulan proseslere ısı transferi için kullanılır. Kızgın yağ kazanları yatık ve dik tip olarak iki şekilde imal edilir. Endüstride ve işletmelerde kullanılan kızgın yağ kazanları su ve buharın ulaşamayacağı yüksek sıcaklıklara ulaşır. 300 derece ve yüksek sıcaklara ulaşmak için kullanılan kızgın yağ kazanları tehlikeli kazanlardır. Yatık ve dik olarak yerleştirilebilen bu kazanlar yüksek sıcaklıklarda düşük basınç altında çalışabilirler. 

Kızgın yağ kazanı kullanım avantajları

• Isı iletim yağlarının ısıl iletkenlik katsayıları diğer akışkanlara göre yüksektir.
• Yüksek sıcaklıklarda düşük basınçlarda çalışabilirler.
• Isı iletim yağı buhar sistemleri gibi şartlandırma gerektirmez fakat spesifik özelliklerinin analiz takibini gerektirir.
• Isı iletim yağları doğru kullanım ile korozyona neden olmaz.
• Mineral ısı iletim yağları ile max. 320 ̊C sıcaklığında çalışılabilir.
• Isı iletim yağları kullanım sıcaklığı ve koşullarına bağlı olarak ömrü uzundur ve kayıplar minimumdur.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır.

Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir.