BASINÇLI KAP VETESİSATLAR

Kompresör/Hava Tankı Periyodik Kontrol ve Muayenesi


Kompresörlerin ve hava tanklarının güvenlikle çalışmalarını sağlamak üzere; montajdan sonra ve çalıştırılmadan önce kompresörler üzerinde yapılacak değişiklik ve büyük onarımlardan sonra periyodik olarak yılda bir kontrol ve deneyleri yaptırılmalıdır.

Hava tankları basınçlı hava sistemlerinin daha verimli çalışmasını ve sistem basıncında oluşabilecek talep dalgalanmalarını dengelemeyi sağlar. Hava tanklarının sistemde sağlıklı bir şekilde kullanmak için aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekir:

Kompresör ingilizce “compressor” olarak geçmektedir ve “sıkıştırmak” anlamına gelmektedir. Yabancı bir kelime olmasına karşılık, Tükçe’de zamanla kompresör olarak yerleşmiştir. Yani sonuç olarak hava kompresörü hava sıkıştırıcı anlamına gelmektedir.

Kompresörler mekanik enerjiyi basınç enerjisine dönüştürürler. Yüksek basınçla çalışan bu cihazlar işçi sağlığı ve güvenliği açısından gerekli kontrolleri yapılmadığı takdirde ölümcül kazalara sebebiyet vermektedir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Hava tankı basınç testi, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir.

Hava tankı periyodik kontrolleri(kompresör periyodik kontrolleri) yapmaya yetkili kişiler tarafından yapılacak kontroller sonucunda hava tankı periyodik kontrol raporu düzenlenir. Düzenlenen belgeler, iş ekipmanının kullanıldığı sürece saklanır.