SEKTÖRELTESTLER

Konserve Testleri


Depolamaları ve kullanımları kolay olan ve uzun süre dayanabilen çok çeşitli işlenmiş gıdalara konserve denir. Konserve gıdaların kalitesi, seçilen hammaddeye, kullanılan teneke kutulara ve üretim aşamalarında yapılacak test ve analizlere bağlıdır.

Konserve gıdaların üretimi süreçlerinde yapılacak hatalar, konserve gıdanın bozulmasına (fiziksel, kimyasal ve mikrobiyal bozulmalara) neden olacaktır. Bu durumda insan sağlığı açısından da risk teşkil edecektir.

Konserve gıda üretiminde teneke kutular tercih edilmektedir. Bu konuyu teknik olarak açıklamak gerekirse, konserve üretiminde, gıda maddeleri ısıl işlemlerle mikroorganizmalardan arındırılmakta ve hermetik koşullarda ve hermetik kutularda saklanmaktadır. Bu amaçla kullanılan teneke kutular lakla kaplanmakta ve korozyona karşı dayanıklı olması sağlanmaktadır. Bu şekilde konserve içeriği teneke kutu ile kesinlikle bir etkileşime girmemektedir.

Bazı test yöntemleri ile laklı teneke kutunun korozyona ne kadar dayanıklı olduğu tespit edilmektedir. Üretim sırasında konserve gıdaya en uygun laklı tenekeden üretilmiş kutu kullanılmalıdır. Bu amaçla, kutu seçimi yapılırken, kutunun ölçüsü, baskısı, boyası ve kutuya konulacak gıdanın özellikleri mutlaka göz önünde tutulmalıdır.

En kritik işlemlerden birisi kutu kapatma işlemidir. Bu yüzden kutu kenet analizleri yapılarak olası hataların önünde geçmek gerekmektedir. Ayrıca konserve kutularında teneke levha korozyon testleri de yapılmaktadır.

Konserve kutularında başlıca yapılan fiziksel analizler şunlardır: net tepe boşluğu tayini, süzme ağırlık tayini, net ağırlık ve doldurma oranı tayini. Bütün bu konular Türk Gıda Kodeksi ve ilgili standartlarda yer almaktadır.

Tüm bu test çalışmalarında mevcut yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından yayınlanan standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz gıda testleri çerçevesinde konserve testleri de yapmaktadır.