DİĞERTESTLER

Kozmetik Testleri


Fiziksel ve kimyasal kozmetik testleri için kozmetik ürünlere ağırlık, pH, yoğunluk, viskozite gibi fiziksel testler yapılır. Kozmetik malzeme ve ürünler en çok kullanılan ürün grupları arasındadır.Kullanıldığında insane direk zarar verebilme potansiyeline sahip kozmetik ürünleri tüm ülkelerde yassalara tabi ve kürün kalitesi ile birlikte güvenlikte dikkate alınmalıdır.

Kozmetik ürünlerde mikrobiyal testler mikroorganizmalar tarafından kontamine olup olmadığını ortaya çıkarmak için yapılır. Kontamine olmuş kozmetik ürünlerdeki mikroorganizmalar, bütünlüğü bozulmuş deriyi infekte edebilirler. Anlık testler farklı tür organizmalarda büyümeyi gösterir. Stabilite testlerinde mikrobiyal testler uygulanır.

Avrupa Birliği Kozmetik yönetmeliği EC 1223/2009 ile Tüm Avrupa ve Türkiye’de de zorunlu hale gelmiştir.

Kozmetik Kimyasal Test Hizmetlerimiz

Ağır Metal Tayini Testleri
pH Testleri
Yoğunluk ölçümü testleri
Viskozite tayin testleri
Erime Noktası Tayini Testleri
Parlama noktası Tayini testleri
Kuru Madde Tayini Testleri
Alkol İçeriği Tayini testleri
Anyonik Yüzey Aktif Madde Tayini testleri
Katyonik Yüzey Aktif Madde Tayini testleri
Toplam Yüzey Aktif Madde Tayini Testleri
1,4 Dioksan Miktar Tayini Testleri
Triclosan Miktar Tayini Testleri
Formaldehid Miktar Tayini Testleri
Paraben Tayini testleri
Esans Allerjenleri Testleri
Fitalatlar Tayini testleri
Glikol Eterleri Tayini testleri
Etilen Oksid Tayini testleri
Nanopartiküller Tayini testleri
Ucucu Çözücü Kalıntıları tayini testleri
Koruyucu madde tayini testleri