SEKTÖRELTESTLER

Kumaş Testleri


Kumaş ve ürünlerine yapılan testlerin genel amacı, ürünün dayanıklılığının saptanmasıdır. Kalite açısından ürünün dayanıklılığını etkileyen en önemli nokta, kumaşın konstrüksiyonu ve dokusunda kullanılan elyafın dayanıklılığıdır. Bunun yanı sıra kumaşın dökümlülüğü, esnekliği, nem alma gücü, boya tutma gücü ve bunlara benzer özellikler de tekstil kumaşın kalitesini belli eden özellikler arasındadır.

Genel bir çerçeveden bakacak olursak kumaşların dayanıklı olmasına etki eden faktörler şunlar olmaktadır:

İpliğin temeli olan elyaf özellikleri, yani elyafın cinsi, inceliği, uzunluğu ve dayanma gücü
Kumaşın dokusunda kullanılan iplik özellikleri, yani ipliğin büküm özellikleri, numarası ve düzgünsüzlüğü
Kumaş dokuma yapısı, yani kıvrım yüzdesi, örgüsü ve uygulanan yaş ve kuru ısıl işlemlerin etkisi
Kumaş apresi, yani kumaşın beklenen özelikleri alması için, fiziksel ve kimyasal maddeler ile uygulanan işlemler
İpliklerin kendi başına dayanıklılığı, kumaş şeklinde dokunmasından önce daha düşüktür. Dokuma sırasında atkı iplikleri çözgü ipliklerini bağladığı için kumaşın dayanıklılığı artmaktadır.

Kumaşlara uygulanan bir başka test, yırtılma mukavemeti testleridir. Yırtılma dayanıklılığı, belli koşullar altında bir yırtığın oluşması, bu yırtığın büyümesi ve yayılması için kumaşta olması gereken karşı koyma kuvvetidir. Bu testler de dokunmuş kumaşlara uygulanmaktadır.

Bunun dışında kumaşlara patlama mukavemeti, dikiş dayanımı, dikiş açılması ve iplik kaymasına karşı mukavemet, boncuklanma (pilling), aşınma dayanımı, hava geçirgenliği, su iticilik, buruşmazlık, statik elektriklenme ve sertlik (eğilme dayanımı) gibi testler de yapılmaktadır.

Tekstil analizleri çalışmalarında mevcut yasal düzenlemeler ve ulusal ve uluslararası birçok kuruluş tarafından yayınlanan standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz tekstil analizleri çerçevesinde kumaş testleri de yapmaktadır.