KALDIRMA İLETMEEKİPMANLARI

Lift - İstif Makinası Periyodik Kontrol ve Muayenesi


Hemen hemen her iş yerinde en az birine rastlayabileceğimiz istif makinelerinin ( forklift, transpalet, lift ) periyodik kontrolleri aşağıdaki standardlara göre yapılır ve standardlarda süre belirtilmemiş ise yılda bir kere kontrolü gerçekleştirilir.

Araç Kaldırma Lifti, Hidrolik Liftler, Atölye Tipi Liftler vb. kontrolleri normal şartlarda yapılması gereken bir sonraki periyodik kontrol tarihi azami 1 yıldır.

Yük taşımak ve istif yapmak amacıyla kullanılan araçlardır. Kullanıcının yaya olarak kullandığı insan gücüyle çalışan ve akülü tipleri vardır.

İstif Makinası (Lift) lerin periyodik kontrolleri yetkili personellerimiz tarafından yapılmakta ve uygunluk sağlanması halinde ekipmanın güvenle çalıştığını ve kullanılmasında bir sakınca olmadığına dair rapor verilmektedir.
Tarafımızca verilen raporlar, ÇSGB denetçileri tarafından yapılan denetimlerde geçerli raporlardır.

İstif Makinası (Lift) periyodik kontrollerinde ilgili standartlar gereğince aşağıdaki konularda muayene yapılmaktadır:

• Genel Kontroller
• Gözle Kontroller
• Fonksiyon Ve Yük Deneyleri
• Dinamik Deney
• Statik Deney
• Deney Sonrası Kontrol