ELEKTRİKSELTESTLER

LVD Testi


Günümüzde elektrikli cihazlar, değişik çeşit ve modeller ile hayatımızın bir parçası haline gelmiş durumdadır. Elektrikli cihazların hayatımızdaki yeri arttıkça, insan ve çevre sağlığı için güvenlik problemleri de sürekli artmaktadır. Bu nedenle LVD (Alçak Gerilim Yönetmenliği), ürünlerin tasarım ve geliştirilmesinde önemli bir yer alır.

Ürünlerin AB ülkelerinde ve ülkemizde piyasaya arz edilebilmeleri için CE işaretlemesinin uygun şekilde yapılması gerekmektedir. Avrupa Birliği 73/23/AT (2006/95/AT) nolu Alçak Gerilim Yönetmeliği ve harmonize ürün standardları; direktif kapsamına giren ürünlerin uyması gerektiği genel kriterleri açıklamaktadır.

Gündelik hayatımızın parçası olan elektrikli cihazlar, farklı modeller ve çeşitlerle kullanımımıza sunulmaya devam etmektedir. Bu ürünlerin hayatımızdaki yeri arttıkça, çevre sağlığı ve insanlar için güvenlik problemleri de sürekli olarak artmaktadır.  Bu doğrultuda Alçak Gerilim Yönetmeliği, üretilen elektrikli ürünlerin tasarım ve geliştirilmesinde önemli bir yere sahiptir.

LVD (Alçak Gerilim Yönetmeliği); belirli gerilim sınırları dahilinde kullanılmak üzere tasarlanmış elektrikli teçhizat ile ilgili yönetmeliktir. Bu yönetmeliğin amacı; yönetmelik kapsamına giren elektrikli teçhizatın bu yönetmelikte yer alan emniyet gerekleri ve uygunluk değerlendirme prosedürlerini sağladıktan sonra piyasaya arzı için gerekli olan emniyet kuralları ile uygunluk değerlendirme prosedürlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Türkak tarafından TS EN ISO 17025 kapsamında akredite olan LVD testi laboratuvarımızda cihazlara, yönetmelik koşullarını sağlaması için ürüne ait standartlara uygun olarak testler gerçekleştirilmektedir. CE işareti için yapılması gerekli olan bu testlerin ana amacı; cihazların insanlar, hayvanlar ve çevre üzerinde oluşturabilecekleri mekaniksel ve elektriksel tehlikelere karşı yeterli güvenlik koşullarını sağladığını gözlemlemektir.