DİĞERTESTLER

Mekanik Bağlantı Testleri


ECE R 55 Motorlu Taşıtlar – Motorlu Taşıt Katarlarının Mekanik Bağlantı Aksamları Onayı

Bir taşıt katarı oluşturmak için birbiriyle bağlanan, motorlu taşıt ve römork iskeleti üzerindeki bütün parçalar mekanik bağlantı tertibatı olup bu parçaların regülasyon kapsamında test edilip onaylanması gerekmektedir.

Bağlantı tertibatları boyutsal kontroller yapıldıktan sonra mukavemet ve işlevsellik bakımından deneye tâbi tutulur. Bağlantı tertibatlarının dayanımı dinamik deneyle doğrulanmalıdır. Belirli durumlarda ilâve statik deneyler gerekebilir.

Dinamik deney malzemeye uygun gerilim çevrim sayısı ile yaklaşık değişken ve/veya darbeli yük ile yapılmalıdır. Çatlak veya kopma oluşmamalıdır.

Belirtilen statik deneylerde, sadece az miktarda kalıcı şekil değişikliğine müsaade edilir. Aksi belirtilmedikçe yükün kaldırılmasından sonraki kalıcı plâstik şekil değiştirme deney esnasında ölçülen azamî şekil değiştirmenin yüzde 10’undan daha fazla olmamalıdır.

Dingil (aks) testleri ECE R 13 regülasyonun Ek 11 ine göre test edilip raporlanmaktadır. Eğer bir aksın bu kapsamda test raporu mevcut ise araç üreticisi Tip-I ve/veya Tip II (veya Tip-IIA) veya Tip-III deneylerinden muaf tutulmaktadır. Dolayısı yurt içinde ve yurtdışında aks üreticileri birçok dingilini bu kapsamda teknik servislere test ettirip, raporlandırmaktadır.

Testlerden muafiyet sağlanması için aksın test edilirken ilgili aracın dingil başına gelen yükten az bir yükte test edilmemesi, aynı fren geometrisine sahip olması ve Tip-I ve/veya Tip II (veya Tip-IIA) veya Tip-III testlerini başarıyla geçmiş olması gerekmektedir.

02-03 kategori araçlarda kullanılan dingillerde Tip O ve Tip I testleri yapılırken, O4 kategori araçlar için tip O ve tip III testleri gerçekleştirilmektedir. Bu testler sonrasında ek 11 İlave 3 de yer alan deney raporu sunulmaktadır.