SEKTÖRELTESTLER

Meyve Sebze Testleri


Üretiminden tarladan toplanmasına kadar ve tüketicilere ulaşmasına kadar olan süreçler meyve sebze için oldukça önemlidir. Çeşitli aşamalardan geçen meyve ve sebzelerin bu süreçler içinde besin değerlerini kaybetmemesi, sağlıklı ve hijyenik koşullarda bekletilmesi ve temiz ortamlarda tüketicilere sunulması gerekmektedir.

Karbonhidrat, yağ, protein ve bir takım vitaminler, mineraller ve posa tüm meyve ve sebzeler içerisinde er almaktadır ve bu durum insanların doğru beslenmesinde ve sağlıklı olmasında önemli bir faktördür.

Tarımsal açıdan bu gıda maddelerinin fiziksel ve kimyasal olarak bozulmalarını önlemek için, toplandıktan sonra daha dayanıklı duruma getirmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Günümüzde bu sektör giderek daha etkili olmaktadır.

Çünkü insanların sağlıklı ve dengeli beslenmesi ve gelecek nesillerin de sağlıklı olması gerekmektedir. Çevre koşullarını ve biyolojik çeşitliliği korumak gerekmektedir. Bu çerçevede tarımsal altyapının iyileştirilmesi gerekmektedir.

Bahsedilen hususta işletmelerin üretim alanları, hammadde kabul yerleri, hammadde depolama sistemleri, yapılacak ön işlemler, kalite kontrol çalışmaları, sevkiyat çalışmaları ve daha birçok faaliyet, yasal düzenlemeler ve standartlar ile belirlenmiş kriterlere uygun olmak zorundadır.

Üretimde verimi arttırmak ve yetişme döneminde zararlı böceklerden korumak amacı ile kullanılan kimyasal ilaçlar, ne yazık ki bilinçsiz kullanım ve aşırı hırs yüzünden bu ürünleri tüketen insanların sağlığını olumsuz etkilemektedir. Bu yönde laboratuvarlarda meyve ve sebzelerin kimyasal, fiziksel, duyusal ve mikrobiyolojik test ve analizleri yapılmaktadır.

Tüm bu test çalışmalarında mevcut yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından yayınlanan standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz gıda testleri çerçevesinde meyve sebze testleri de yapmaktadır.