SEKTÖRELTESTLER

Otomotiv Testleri


Otomotiv sürekli büyüyen ve gelişen, oldukça rekabetçi bir sektördür. Bu nedenle üretici firmalar ve tedarikçi firmaları, başarılı olmak konusunda çalışmalarında hep güvenlik standartlarını ve sürdürülebilir kaliteyi yakalamak zorundadır. Test ve muayene kuruluşları da otomotiv güvenliği konusunda, ayrıntılı bilgi ve deneyime sahip olmak zorundadır. Bu yöndeki çalışmalarda genel olarak şu iki standart esas alınmaktadır:

TSE ISO/TS 16949 Kalite yönetim sistemleri - Otomotiv üretimi ve ilgili yedek parça üreticisi kuruluşlar için ISO 9001:2008’in uygulanmasına dair özel şartlar
ISO 26262 Taşıt araçları için güvenlik standartları - Genel durum ve genel esaslar
Bu iki standart otomotiv sektöründe kalite ve güvenliği optimize etmektedir.

Abs ve Esp sistemleri otomotiv sistemleri testleri kişisel ve ürün güvenliği testleri Avrupa Birliği Ec Normlarına gore ve E işarati yönetmeliğine gore yapılmak zorundadır.
Otomotivlerde Avrupa Birliği 71/320/EEC direktifine gore ve E işareti yönetmeliğine gore testlerini ve belgelendirilmesini uzman ekibimizle gerçekleştirmekteyiz.

Abs ve Esp Testleri hizmetimiz şunlardan oluşmaktadır;

Ürünlerin analiz ve kıyaslanması
Test süreçleri ve kriterlerinin planlanması
Arıza tespiti ve analiz edilmesi
Kalite testleri

Spesifik test çalışmaları sırasında mevcut yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından yayınlanan ilgili standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz spesifik testler çerçevesinde otomotiv testleri de yapmaktadır.

Bu arada kuruluşumuz, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun olarak ÖSAS Akreditasyon Kurumu'ndan akredite olmuştur ve bu çerçevede hizmet vermektedir.