SPESİFİKTESTLER

Oyuncak Testleri


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği 2016 yılı Ekim ayında yayınlanmıştır. Bahsi geçen yönetmelik, oyuncakların güvenliğine ve serbest dolaşımına yönelik esasları düzenlemektedir. Yönetmelik hazırlanırken, Avrupa Birliği tarafından yayınlanan 2009/48/EC sayılı oyuncak güvenliği direktifi esas alınmıştır.

Bahsi geçen bu yönetmelik, özellikle oyun amaçlı tasarlanmasına veya oyun amaçlı kullanılmasına bakılmaksızın, 14 yaş altındaki bütün çocukların, oyunlarda kullandığı ürünleri kapsamaktadır. Bu yönetmeliğe göre oyuncak olarak kabul edilmeyen ürünlerin listesi yönetmelik ekinde verilmiştir (Ek 1).

Bunun yanı sıra yönetmeliğin kapsamına girmeyen oyuncaklar da şunlardır:

İnsanların kullanımına yönelik oyun alanı malzemeleri
Madeni para ile çalışan veya çalışmayan, insanların kullanması için sunulan otomatik oyun makineleri
İçten yanmalı motora sahip olan oyuncak araçlar
Oyuncak buhar makineleri
Sapan ve mancınıklar
Test ve muayene kuruluşları tarafından, söz konusu yönetmelikte yer alan yükümlülükleri ve gereksinimleri karşılamak amacı ile kapsamlı oyuncak güvenliği testleri yapılmaktadır.

Yönetmelikte yer alan genel güvenlik gerekleri ve yönetmelik ekinde yer alan özel güvenlik gerekleri (Ek 2) dahil olmak üzere, oyuncaklar için bütün temel güvenlik gereklerine uygunluk sağlamak oyuncak üreten firmalar için zorunluluktur.

Ayrıca oyuncaklar, içerdikleri kimyasal maddeler ve çocukların davranışları göz önünde bulundurularak, amaçlandığı şekilde kullanıldığında, çocukların veya üçüncü kişilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmaması gerekmektedir. Kısaca yönetmeliğe göre piyasaya sunulan oyuncaklar, normal kullanım süreleri boyunca temel güvenlik gereklerine uygun olmak zorundadır.

Tüm bu endüstriyel test çalışmaları sırasında mevcut yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından yayınlanan ilgili standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz endüstriyel testler çerçevesinde oyuncak testleri de yapmaktadır.