SPESİFİKTESTLER

Petrol Doğalgaz Testleri


Arama, çıkarma, rafine etme, taşıma veya pazarlama faaliyetlerinin tamamı veya bir kısmı ile petrol ve doğalgaz kuruluşları ilgileniyor olabilir. Ama bunun yanı sıra ne tür faaliyet gösteriyor olursa olsun çalışmalarını destekleyecek ve optimize edecek bir takım çalışmalara gerek duyabilirler.

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan ekonomik krizler, dalgalanan fiyatlar, ülkemizde ve dünyada siyaseti ve dolayısıyla ekonomiyi ilgilendiren büyük olaylar, işletmelerin iş süreçlerindeki verimliliklerini de etkilemektedir.

Son derece teknolojik konularda test hizmetleri veren, çok yüksek seviyede ölçüm hassasiyeti sağlayabilen, kalibrasyon hizmetleri verebilen, emisyon ölçümleri yapabilen ve sızıntı tespit ve bakım çalışmaları gerçekleştirren kuruluşumuz, ayrıca üretim sonrası faaliyetleri desteklemek amacı ile, rezervuar ve üretim sıvılarının analizi, kuyu testi ve kömür yatağı metan analizi hizmetleri de vermektedir.

Tüm bunların yanı sıra petrol ve doğalgaz lojistiği oldukça karmaşık bir iştir. Ürünlerin olmaları gereken yere, güvenli bir şekilde ve yerli ve yabancı standartlara uygun olarak taşınmasına da destek olunmaktadır. Petrol ve doğalgaz işletmeleri açısından doğru rafineriye doğru ham petrolü göndermek, verimlilik, kalite ve üretime yönelik problem yaşamamak açısından önemlidir.

Petrol testleri bunu sağlamaya yöneliktir. Yapılacak ham petrol analizleri, ham petrolün rafineri süreçlerine uyumlu olmasını sağlamaktadır. Test çalışmaları aynı zamanda son ürünün zamanında, istenen kalitede ve kesinti olmadan teslim edilmesine hizmet etmektedir.

Tüm bu endüstriyel test çalışmaları sırasında mevcut yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından yayınlanan ilgili standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz endüstriyel testler çerçevesinde petrol ve doğalgaz testleri de yapmaktadır.