ÜRÜNBELGELENDİRME

Prefabrik Yapı Malzemeleri CE Belgelendirmesi


Önceden bir üretim yerinde hazır olarak imal edilmiş ve yerinde montajı sağlanabilen modler yapıdaki yapı malzemelerine Prefabrik Yapı Elemanları denir.

Birçok avantajı vardır;

Modüler olduğundan ihtiyaca gore üretilebilir
Kısa sürede teslim edilebilir,
Esnek ve depreme dayanıklı bir üründür,
Fabrika ortamında üretim yapılıp istenilen ortama montaj yapılır.
Prefabrik yapı malzemeleri Avrupa Birliği Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) gore üretim yapılmalıdır.Ve Türkiye de de zorunlu ve Ce işareti taşımak zorundadır.

Ce İşareti yönetmeliğinin Sistem 2+ modüleüne gore üretici üretimini yapar;
Sistem 2+ Tanımı ise ;
Yapı malzemesine ilişkin temel karakteristiklerin performansının beyanı imalâtçı tarafından aşağıdaki unsurlara dayandırılır;

(a) İmalâtçı aşağıda ifade edilenleri yerine getirir:
(i) Malzemenin tip testine (numune alma dâhil), tip hesaplamalara, tablo halinde verilen değerlere veya açıklayıcı belgelere dayanarak malzeme tipinin tespiti,
(ii) Fabrika üretim kontrolü,
(iii) Önceden hazırlanmış test planına göre fabrikada alınan numunelerin ilave testleri.

(b) Fabrika üretim kontrolü belgelendirmesi yapan onaylanmış kuruluş aşağıda ifade edilenleri temel alarak fabrika üretim kontrolü uygunluk belgesini verir:
(i) Fabrika üretim kontrolünün ve üretim tesisinin başlangıç denetimi,
(ii) Fabrika üretim kontrolünün sürekli gözetimi, ölçümü ve değerlendirilmesi.