SEKTÖRELTESTLER

Ses Yalıtımı ve Geçirgenliği Testleri


Canlıların işitme organları tarafından algılanabilen periyodik basınç değişimlerine ses diyebiliriz. Fiziksel boyutta ses, hava katı sıvı veya gaz ortamlarda oluşan basit bir mekanik düzensizliktir. Bir maddedeki moleküllerin titreşmesi sonucunda oluşur.

Diğer yandan ses geçirgenliğinin tam tersi manasına gelen yalıtım, herhangi bir yalıtkan malzeme kullanılarak, ortamdan dışarı veya dışarıdan ortama olan enerji akışının indirgenmesidir. Yalıtım malzemelerinin çeşitli tipleri vardır: Isı akışını indirgemek için, ısıl yalıtkanlar.

Genel çerçevede bakılacak olursa gürültü herkesi etkileyen bir sorundur. Yüksek gürültü seviyesi olan ortamlarda, uzun süre bulunan kişilerde, kalıcı işitme eşiği değişimleri olduğu bir çok araştırmacı tarafından saptanmıştır.

Daha düşük seviyeler ya da kısa süreli etkilenmelerde, işitme duyusuna yönelik belirgin bir zararın saptanması çok kolay olmasa da, gürültünün insan sağlığı, davranış biçimi ve mutluluğu üzerindeki olumsuz etkileri belirlenebilmektedir. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından 1996 yılında yayımlanan bir raporda aşağıdaki tabloda verilen tespitler elde edilmiştir.

Yüksek sese maruziyet süresi uzadıkça, çok hassas olan ve işitme fonksiyonunda temel görevi üstlenen iç kulakta hücrelerin ölmesine yol açıyor. Kendini yenileyemeyen ve çoğalamayan hücrelerin ölmesine bağlı olarak, kişide ortaya çıkan işitme kaybı bir süre sonra kalıcı hale gelebiliyor.

Günümüzde ses yalıtımı yaşam alanlarının en büyük problemlerinden biri olarak artık görülebilir. Yeni yapılarda kullanılan ince duvar ses yalıtım problemini oluşturmakla beraber insan sağlığını da artık tehlike altına almaktadır.

Evimizde otururken dışarıdan gelen sesler yada bir işletmenin çıkarttığı yüksek seslerin çevreye yaydığı rahatsız edici sesler veya otomobilimizin içine aldığı gürültü. Bu ve bunun gibi sebepler bizlere ses yalıtımı yaptırmayı kaçınılmaz kılıyor.