DİĞER MUAYENEHİZMETLERİ

Tahribatsız Muayene - NDT


Tahribatsız muayene yöntemi ile malzemede herhangi bir deformasyon oluşturmadan inceleme yapılabilir.Muayenenin geçerliliği ise gerçek tahribatsız muayenelere dayanır.

Tahribatsız muayene (Non-Destructive Testing, Kısaca: NDT), inceleme yapılacak olan makine, malzeme, ekipman ya da parçanın bütünlüğüne zarar vermeden yapılan kontrol ve muayene türüdür.

Tahribatsız muayene ile malzeme yüzeyindeki veya yüzey altından oluşan süreksizlikler kolaylıkla saptanabilir.Hata ve kusur tespiti dışında kapalı bir malzemenin içinde bulunan bir diğer malzemenin miktarını ölçmede, metal yüzeylerdeki boya kalınlığı saptamada, monteli parçaların durum tespitlerinde, radar sistemlerinde kullanılmaktadır.

Kullanım amacı için gerekli olan özellikleri bozmadan, hasar vermeden gerektiğinde tüm malzemenin muayenesine imkân veren deney ve test türüne tahribatsız muayene yöntemleri denir.
İş Ekipmanının Periyodik Kontrol ve Testleri; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, ilgili standartlar ve imalatçı kriterleri göz önünde bulundurularak birçok metotla gerçekleştirilmektedir.

(Örneğin Hidrostatik Test, Statik Test, Dinamik Test, Tahribatsız Muayene Yöntemleri vb.)
Bu test yöntemleri metotları itibariyle çoğu zaman kullanılan makine ve iş ekipmanının yıpranmasına ve mevcut kullanım kapasitelerinin üzerinde bir kapasite ile zorlanmaları sebebiyle istenmeyen tahribatların oluşmasına neden olabilmektedir.

İşyerlerinde kullanılan makine ve ekipmanların mevcut zorunlu haller sebebiyle Tahribatlı muayenelerin yapılamadığı durumlarda(üretimin durmaması, diğer test metodlarının uygulanmaması vb.) standartlarda belirtilen Tahribatsız muayene yöntemleri ile periyodik kontrollerin yapılmasına müsaade edilmektedir. İlgili periyodik kontrollerin Tahribatsız muayene yöntemleri yapılması söz konusu olduğu hallderde o makine ve ekipmanlara düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilmelidir.

Kullanımda olan başta basınçlı kaplar ve kaldırma ekipmanları statüsündeki tüm iş ekipmanlarının periyodik kontrollerinde dahil olmak üzere Tahribatsız muayene; Makine (mamül veya yarı mamül) ve teçhizatların imalat süreçlerindeki testleri, kaynak kontrolleri, boru tesisatlarının kontrolleri kontrolü ve sertifikasyonunda en yaygın şekilde uygulanmaktadır.