SEKTÖRELTESTLER

Tarım Testleri


Verimliliğin yükselmesi ve daha fazla ürün alınabilmesi için toprak tekniğine uygun olarak işlenmelidir. Kaliteli ve iyi tohumlar kullanılması ve hastalık ve zararlılara karşı mücadele edilmesi gerekmektedir. Ayrıca bütün bu faaliyetler, bilimin ve teknolojinin desteği ile yapılmalıdır.

Temel koşul kaliteli ve verimli ürün elde etmektir. Ancak mesela, gereğinden fazla veya az yapılacak gübreleme çalışması, tarladaki ürünün gelişimini olumsuz etkileyecektir. Ürünler güçsüz olacak, boyları istenen seviyede olmayacak, kök gelişimi zayıf kalacak ya da tohum bağlayamayacaktır.

Bu nedenle toprağa karıştırılacak gübre miktarı belirlenirken, toprağın ve bitkinin besin maddesi seviyesinin bilinmesi gerekmektedir. Buna göre yapılacak gübreleme, hem bitkiden optimum verim alınması hem de çevrenin korunması açısından fayda sağlayacaktır.

Toprağın ve bitkinin besin değerlerinin tespit edilmesi için bir takım analizler yapılmaktadır. Toprak analizleri, toprağın bitkileri besleme gücünün anlaşılması için yapılmaktadır. Bu analizlerde kimyasal ve biyolojik bir takım analiz yöntemleri kullanılmaktadır.

Doğru gübreleme yapılması ve kullanılan gübrenin etkin olması için, ekim öncesinde toprağın verimlilik analizlerinin yapılması ve analiz sonuçlarının doğru değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu analizlerin asıl amacı, toprakta yetersiz olan elementlerin belirlenmesi ve bu eksikliğini gübreleme ile tamamlanması için gerekli miktarların tespit edilmesidir.

Elbette tarım testleri toprak ile sınırlı değildir. Test ve muayene kuruluşları tarafından, tarım arazileri ve yetiştirilen bitkiler ile ilgili olarak sayısız test gerçekleştirmektedir.