DİĞERBELGELENDİRME

Tehlikeli Madde Taşıyan Taşıtlar için ADR Araç Uygunluk Belgesi / T9 BELGESİ


Tehlikeli madde taşıyan araçların denetimden geçmesi, olası kazalardaki can ve mal kaybını en aza indirmek için oldukça önemlidir. T9 yani Tehlikeli madde taşıyan araçlar için uygunluk belgesi bu konuda yapılacak denetimler sonrasında verilen uygunluk belgesidir.

T9 Belgesi (ADR Araç Uygunluk Belgesi) aracın veya ekipmanın Tehlikeli Madde Taşımaya uygunluğunun doğrulandığı ve yetkili makamlarca düzenlenen belgedir.

Tehlikeli madde taşıyan bir aracın, tankı ile birlikte “ADR Bölüm 9” şartlarını sağladığını gösteren belgeye T9 Belgesi denir. ADR mevzuatı gereğince, T9 Belgesi ancak aracın trafiğe tescil olduğu ülkedeki yetkilendirilmiş kurum tarafından verilebilir.

“ADR Bölüm 9” da aracın yürüyen aksamının fren, elektrik, tank, şasi ve mekanik bağlantı noktalarının mevzuata uygunluğu doğrulanır.

T9 Belgesi Araç sahibi adına düzenlenir. Belgenin geçerlilik süresi 1 yıl olup, her yıl yapılacak kontrollerden sonra belge yenilenir veya iptal edilir