ÇEVRE VE UYGUNLUKTESTLERİ

Temiz Oda Testleri


Eczacılık sektörü, tıbbi çalışmalar, sağlık hizmetleri, laboratuvar hizmetleri, havacılık ve uzay çalışmaları, gıda sektörü ve giderek artan sayıda daha birçok sektörde düzenli temiz oda validasyonu gerekmektedir. Ve bu gereklilik TS EN ISO 14644 Temiz Odalar ve Bunlarla İlgili Kontrollü Ortamlar standardı ile belli kriterlere bağlanmıştır. Bu uluslararası standart dünya genelinde birçok standart ile uyumludur.

Bahsi geçen standart gereğince temiz odaların ve temiz hava cihazlarının sınıflandırma ve test ölçümü için hava kaynaklı partikül sayısının belirlenmesi bir gerekliliktir. Takılı filtre sistemi sızıntı testi ise isteğe bağlı olarak gerçekleştirilmektedir.

TS EN ISO 14644 standardı temiz odalar ve bu odalarla birlikte kontrol edilen ortamları tespit etmektedir. Bu standardın esasını Federal Standard 209E oluşturmaktadır. ISO 14644 standardının ayrıntıları şu şekildedir:

Bölüm 1: Parçacık derişimi ile hava temizliğinin sınıflandırılması
Bölüm 2: Parçacık derişimi ile hava temizliği ile ilgili temiz oda performansının belgeleme amaçlı izlenmesi
Bölüm 3: Deney metotları
Bölüm 4: Tasarım, inşaat ve ilk çalıştırma
Bölüm 5: İşletme
Bölüm 6: Terimler ve tarifler
Bölüm 7: Ayırıcı mahfazalar (temiz hava davlumbazları, eldivenli kutular, yalıtıcılar ve mini ortamlar)
Bölüm 8: Hava kaynaklı moleküler kirlenmenin sınıflandırılması
Bölüm 9: Partikül derişimi ile yüzey temizliğinin sınıflandırılması
Bölüm 10: Kimyasal derişimle yüzey temizliğinin sınıflandırılması
Bölüm 14: Havadaki tanecik derişimiyle donanım kullanılması için uygunluğun değerlendirilmesi
Temiz oda tasarımında kirliliğe neden olan kaynaklar iki grupta toplanmaktadır: canlı kirleticiler ve cansız kirleticiler. Canlı kirleticiler, bakteriler, mantarlar ve virüsler gibi mikroorganizmalardır. Bu mikroorganizmalar havada, suda ve pürüzlü yüzeylerde koloni şeklinde yaşarlar. En büyük canlı kirletici kaynağı ise insanlardır. İnsan vücudundan dakikada bin civarında bakteri ve mantar yayılmaktadır.

Havadaki cansız uçucu maddeler, cansız kirleticiler olarak adlandırılır. Genelde bu maddeler 100 μm’den büyük ise toz olarak isimlendirilir. Kentleşme ve sanayileşme ile birlikte havadaki cansız uçucu maddelerin sayısı ve nitelikleri artmaktadır.

İşletmelerin faaliyetlerinden, binaların ısıtma sistemlerinden ve araçların egzostlarından çıkan partiküller önemli cansız kirleticilerdir. Aynı zamanda çalışan makinalar da havaya partikül yaymaktadır.