ELEKTRİKSELTESTLER

Tesisat Testleri


İşyerlerinde bulunan en ciddi tehlike kaynakları, elektrikle çalışan makinalar, ekipmanlar ve elektrik tesisatlarıdır. Elektrik kaynağı, üretim faaliyetlerinde hiç vazgeçilmeyecek enerji kaynaklarından biridir.

İşyeri çalışanların can güvenliği ve işletmelerin mal güvenliği açısından yarattığı riskler dikkate alınarak, elektrik kullanan bütün makinaların ve ekipmanların düzenli test ve kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, elektrik iç tesislerinin kurulmasına ve işletilmesine yönelik esasları düzenlemektedir. Yönetmeliğe göre binaların içinde veya bitişiğinde sürekli kullanmak amacı ile kurulan, asansör sistemleri dışındaki alçak gerilimli bütün tesisler bu esaslara tabidir.

Bahsi geçen şekilde, binaların iç aydınlatma, alarm, yıldırım, hoparlör, telefon, televizyon ve anten tesisleri ve bu binaların bahçe aydınlatma sistemleri sürekli tesis sayılmaktadır. Söz konusu yönetmelik esasları mevcut ve yeni yapılacak bütün yapıları kapsamaktadır.

Bu bağlamda bakıldığında elektrik tesisatının kurulması, malzemelerin seçimi ve koruyucu cihazların belirlenmesi, kullanılacak gerilime ve ortam koşullarına bağlıdır. Tesisatın bakımı, onarımı, denetlenmesi ve işletilmesi de aynı koşullara göre gerçekleştirilir. Esas olarak bu çerçevede uygulanan test çalışmalarında TS HD 60364-4-43 standardına uyulmaktadır.

Elektrik tesisatının güvenli bir şekilde kullanılması, yılda en az bir kere kontrollerinin yapılmasına bağlıdır. Test ve kontrol çalışmalarında, enerji hatları ve kaçak akım röleleri kontrol edilmekte, elektriğin güvenli kullanımını sağlayan topraklama tesisatları ölçümlenmekte, elektriğin bina içinde dağıtımını sağlayan elektrik pano ve bağlantıları kontrol edilmekte ve yerden giden hatlar için katodik koruma ölçümleri yapılmaktadır.

Tüm bu elektriksel test çalışmaları sırasında mevcut yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından yayınlanan ilgili standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz elektriksel testler çerçevesinde tesisat testleri de yapmaktadır.