MuayeneHİZMETLERİ

Tezgahlar ve Üretim Makineleri


Tezgahlar ve üretimde kullanılan makinelerde(Torna, Freze, Pres, Matkap vb. ) güvenlik ekipmanlarının devre dışı bırakılması durumunda bir işyerlerinde iş kazalarına en çok sebebiyet veren sebeplerin başında gelmektedir.

Bilgisayar kontrollü üretime geçilmesi ve bilgisayarların üretim makinelerinde kullanılması, üretim sektörünün gelişme hızını daha da arttırmıştır. Üretim sektörleri kalite, hassaslık, hız, maliyet, zaman, kazanç ve kontrol yönlerinden büyük gelişme göstermiştir.

Artık üretim sektöründe CNC (Computer Numerical Control, Bilgisayarlı Sayısal Denetim) gibi bilgisayar destekli sistemler kullanılmaktadır. Bu şekilde tezgahlar yüzünden kaynaklanan iş kazaları yok seviyesine inmiş durumdadır. Ayrıca tamamen bilgisayar kontrollü üretim olduğu için de eskilerde olduğu gibi tezgahı kullanan kişilerin ustalığına olan ihtiyaç artık en düşük seviyelere inmiştir.

Üretimde kullanılan bu ekipmanlarda özellikle üzerlerinde sürekli bulundurulması gereken güvenlik ekipmanlarının devre dışı bırakılması durumunda ciddi hasarlar ve kayıplar oluşmaktadır.

Tezgahların periyodik kontrolleri ve kriterleri Makine Emniyeti Direktifi ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği EK-III bölümünde yer alan 2.4 bendi ve alt bentlerinde zorunlu kılınmış ve periyodik kontrolü yapacak yetkili kişiler tanımlanmıştır.

Yönetmeliğin EK-III bölümü 1.4. bendinde ‘’Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında bir yılı aşmaması gerekir’’ denmektedir.