ÇEVRE VE UYGUNLUKTESTLERİ

Toprak Testleri


Tarım alanlarının gübre ihtiyacını tespit etmek için yapılan toprak testleri, tarımsal faaliyetlerde toprağa fazla gübre karıştırılırsa bu boşa harcanan para demektir. Ancak daha önemlisi fazla atılan gübre toprağın yapısını bozmakta ve çevreye zarar vermektedir.

Bu nedenle öncelikle toprak için hangi tür gübre kullanılacağını ve ne miktarda gübre kullanılacağını bilmek gerekmektedir. Genelde toprak analizleri yapmak amacı ile topraktan örnek almak için en uygun dönem, hasat sonrası veya en ideali sonbahar mevsimidir.

Bu bağlamda test edilecek olan toprak örneği, ekim alanının bütününü temsil edecek şekilde en az on farklı yerden alınmalıdır. Alınan toprak örnekleri karıştırıldıktan sonra yaklaşık 1 kg kadarı torbalanır ve analiz çalışmaları için laboratuvara gönderilir.

Bahsi geçen bu laboratuvarda gerçekleştirilen toprak testleri ile, toprağın içinde bulunan bitki ve besin maddelerinin miktarı bulunmaktadır. Bu şekilde tarlaya ekilecek bitkinin iyi ürün vermesi için, toprağa hangi besinlerin ilave edilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.

Topraktaki ekili olan alanlarda tam verimin alınabilmesi için toprakta fosfor, azot, potasyum, mağnezyum ve benzer besin maddelerinin belli bir oranda bulunması gerekmektedir. Test çalışmaları ile toprakta eksik olan bitki besin maddelerinin tür ve miktarları belirlenmekte ve gübrelemenin zamanında ve doğru yöntemlerle yapılması sağlanmaktadır.

Kısaca toprak testleri ile, toprağın, ekili bitkileri besleme güçleri ortaya çıkarılmış olmaktadır. Tabii doğru gübreleme için sadece toprağın besin değerlerini bilmek yetmez, aynı zamanda ekilecek bitkilerin hangi besin maddelerine daha fazla ihtiyacı olduğunu da bilmek gerekir.

Tüm bu çevre test çalışmaları sırasında mevcut yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından yayınlanan ilgili standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz çevre testleri çerçevesinde toprak testleri de yapmaktadır.