ELEKTRİKSELTESTLER

Topraklama


Topraklama Ölçümü, hem can hem de mal güvenliğimiz için en ufak bir tesisten çok büyük bir tesisata kadar oldukça önemlidir. Yıldırımdan Korunma Sistemlerin’de de toprak geçiş direnç değeri önem arz ederken, panodaki kaçak akım rölesinin doğru çalışabilmesi için de son derece önemlidir. Bu nedenle tesiste topraklama ölçümlerini sürekli kontrolde tutmamız gerekmektedir.

Tesisimizde bir çok topraklama çeşidi bulunmaktadır. İşletme topraklaması, koruma topraklaması, fonksiyon topraklamaları, yıldırımdan korunma topraklaması gibi. Fakat her zaman bahsetmiş olduğumuz eş potansiyel sistem en önemli olanıdır. Yani tesiste bir de tüm topraklamaların yeniden topraklandığı eş potansiyel topraklama noktası olmalıdır.

Elektrik tesisatında akım taşıyan iletkenler kendileri ve kendileri ile toprağın arasında olması gerekli dirence yalıtkanlık direnci denir. Elektrik iletimini sağlayan iletkenlerin izolasyon bozuklukları kısa devreye yol açarak yaralanmalara sebep olabilirler. Bu durumlara sebebiyet vermemek için tesisata enerji verilmeden önce topraklama ve yalıtkanlık kontrolü yapılmalıdır. Topraklama ölçümü bir binada yer alan topraklama değerinin ölçülmesi için yapılan işlemin adıdır.

Toprak yalıtkanlık direnci, toprağın elektrik akımını geçirebilmesi sırasında gösterdiği tepkidir. Topraklama ölçümü; toprak direnci test cihazı (Toprak Megeri) kullanılarak yapılır. Meğer topraklama kaçak ölçüm cihazı” topraklama tesisatının yeterliliğini veya hattaki kaçakları ölçmeye yarar. Yalıtkanlık dirençlerinin ölçülmesinde el manyetolu ve manyetosuz dijital meğer topraklama ölçüm cihazları kullanılır.

Topraklama ölçümü elektrik mühendisliği eğitimi almış ve topraklama konusunda sertifikası olan uzman ve yetkili kişiler tarafından gerçekleştirip, raporları hazırlanır.