DİĞERBELGELENDİRME

Warnock Hersey Belgesi


Warnock Hersey, yapı ve inşaaat gibi denetime en muhtaç sektörler için verilen bir anlamda deniz aşırı belgesidir. Kuzey Amerika yapı ve inşaat ürünleri için önde gelen ürün güvenliği ve performans testleridir.

Bu sertifika aynı zamanda WH Etiketi olarak da bilinir. WH logosunu taşıyan yapı ve inşaat ürünleri güvenlik ve performans kriterlerine uygun bir üretim yaptıkları varsayılır. 

Warnock Hersey (WH) markası yangın kapılarından, sıhhi tesisat ürünleri ve inşaaat ürünlerine kadar 6.500 den fazla ürünüü kapsamaktadır.

WH İşareti inşaatçılar ve son kullanıcılar için ürün güvenliği, performans ve kalite taahhüdünü yansıtmaktadır. Aynı zamanda ürünün üretim yeri orijinal sertifikalı ürünün sürekli uyumu sağlamak için periyodik takip muayenelere tabi anlamına gelir 

WH test ve belgelendirme hizmetlerimiz şunlardır:

Yangın Testi 
Yangın Kapıları
Fiziksel Yapı  Testleri
Fenestration Test 
Test Ayrışma 
Yapısal Testler
Performans Testleri
WH İşareti Test Standartları aynı zamanda aşağıdaki standartlarıda kapsar ;

ANSI
UL
ASTM
CCMC
CSA
EPA
ICBO
ULC