ÜRÜNBELGELENDİRME

Yapı Malzemeleri Ce Belgesi


Yapı Malzemeleri Ce Belgesi Yönetmeliğinin amacı inşaat, bina gibi tüm yapı işlerinde kullanılacak veya üretilecek yapı malzeme ürünlerinin temel şartları ve uygunluk değerlendirme prosedürleri denetimi ile ilgili işlemleri belirlemektir. Yapı işlerine ilişkin temel gereksinimleri ve uygulanacak kuralları kapsar.

Yapı Malzemeleri Ce Belgesi Yönetmeliği ; 27.06.1991 tarihinden itibaren, 89/106/EC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği - Construction Products Directive üye Ülkelerde zorunlu hale gelmiştir. 8 Eylül 2002 de Türkiye de Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/AT) olarak yayınlanmıştır ve zorunlu hale gelmiştir.

Yapı malzemeleri temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerini karşılaması gerekir bunlar ; yangın ve kullanım emniyeti,  denge , dayanım ve mekanik, hijjen sağlık ve çevre , enerji tasarrufu ve ısı tutma, gürültüden korunma gibi temel şartları tasıması gerekir.


Yapı malzemeleri yönetmeliğine tabi olan ürünler aşağıda listelenmektedir.

Mineral Yün
Genleştirilmiş polietilen
Ekstrüzyonla İmal Edilen Polistiren  Köpük 
Sert Poliüretan Köpük
Fenolik köpük
Cam Yünü
Rende Yongası
Genleştirilmiş perlitten  
Meşe Mantarı Levhaları  
Odun Lifli
Genleştirilmiş kil hafif agregadan 
Genleştirilmiş perlitten  
Pullu vermikülit  
Yassı hortumlu hortum sistemleri 
Yarı sert hortumlu hortum makaraları
Doğal duman ve ısı boşaltma vantilâtörleri
Sprinkler ve Su Püskürtme Elemanları
Gazlı yangın söndürme sistemleri
Toz Sistemleri
Yer altı yangın hidrantları 
Yer üstü yangın hidrantları 
Acil çıkış tertibatları
Yatay kolla çalışan acil çıkış tertibatları
Tek eksenli menteşeler
Kontrollü kapı kapatma cihazları
İki yöne açılan otomatik kapılar için elektrikle tahrik edilen açık tutma cihazları
Kapı ayar cihazları
Mekanik olarak çalıştırılan kilitler, diller ve kilitleme plâkaları
Endüstriyel ve ticarî yapılar ve garajlarda kullanılan
Pencereler ve yaya geçişine uygun hazır dış kapılar
Beton Katkıları
Öngerme Çeliği İçin Şerbet Katkıları
Ahşap esaslı levhalar
Elâstik, tekstil ve lâmine yer döşemeleri
Ahşap yer döşemeleri
Birden çok spor dalında kullanım için iç mekan yüzeyleri
Cam esaslı yalıtım birimleri
Lamine cam ve lamine emniyet camı
Isıl olarak temperlenmiş soda kireç silikat emniyet camı
Isıl olarak temperlenmiş soda kireç silikat emniyet camı
Isı ile mukavemeti artırılmış (kısmî temperlenmiş) soda kireç silikat cam
Borosilikat camlar
Cam seramikler
Kimyasal olarak dayanıklılığı artırılmış soda kireç silikat cam
Isıl olarak temperlenmiş borosilikat emniyet camı
Kaplamalı cam
Temel toprak alkali silikat cam mamuller
Yüksek basınçta sıkıştırılmış -Dekoratif lâmine levhalar 
Asma tavanlar
İç ve dış masif ahşap kaplamalar
Çatılarda su yalıtımında kullanılan takviyeli bitümlü levhalar
Sürekli olmayan çatı kaplama levhaları için alt tabaka
Duvarlar için alt tabaka
Çatılarda su yalıtımı için kullanılan plastik ve lastik levhalar
Plastik ve lastik rutubet yalıtım levhaları
Bitümlü rutubet yalıtım levhaları
Bitümlü su buharı kontrol tabakaları
Su buharını kontrol için plastik ve lastik tabakalar 
Alçı levhalar
Alçı levha sistemlerinde kullanılan metal çerçeve bileşenleri 
Düz levhalar  ve bağlantı parçaları 
Elyaf takviyeli çimento kul. imal edilmiş
Oluklu levhalar ve bağlantı parçaları Elyaf takviyeli çimento kullanıma imal edilmiş
Elyaf takviyeli çimento kullanılarak imal edilmiş düz levhalar
Plâstik, tekli çatı ışıklıkları
Bitümlü levhalar 
Mineral veya sentetik takviyeli
Tutkallı lamine kereste
Dikdörtgen kesilmiş yapı kerestelerinin mukavemet sınıflandırması
Yol trafik gürültüsünü azaltıcı tertibatlar
Taşıt korkuluk sistemleri
Beton için yüzey koruma sistemleri
Kendini taşıyan çift yüzeyli metal kaplama yalıtım panelleri