SEKTÖRELTESTLER

Yapı Sektörü Testleri


Her yıl büyümeye devam eden yapı sektörü 'nde 2016 yılında 2 milyon çalışanın istihdam edildiği bu sektör, bir önceki yıla göre yüzde 6 büyümüştür. 2017 yılında ise büyüme oranının yüzde 5 olması beklenmektedir.

Bu istatistiklerin yanı sıra ülkemizin gelişmesinde de amiral gemisi görevi gören inşaat sektörü oluşturmaktadır. Sektör sadece konut alanını değil, kentsel mekanlar yanında enerji üretim tesisleri, yollar, barajlar, havaalanları, hastaneler, fabrikalar ve diğer tüm yaşamsal mekanları ve bu mekanların altyapısını da kapsamaktadır.

Genel bir çerçeveden bakacak olursak yapı sektörü, kendisine bağlı ikiyüzden fazla alt sektörün ürettiği mal ve hizmetlere talep yaratmaktadır.

Tabiki bu denli büyük ve gelişme potansiyeli devam eden bir sektörde, test ve muayene kuruluşlarına da çok iş düşmektedir. İnşaat projelerinin birinci adımında zemin testleri önemli bir yer tutmaktadır.

Bahsi geçen bu testlerde toprağın kimyasal ve jeoteknik özellikleri incelenmekte ve toprağın yoğunluk, güç, sıkışma, organik maddeler ve kum içerikleri belirlenmektedir.

Bununla beraber yapı testleri kapsamında inşaat firmalarına verilen test ve kontrol hizmetleri başlıca şunları içermektedir: tasarım gözetimi, yasal düzenlemeler çerçevesinde şantiye kontrolü, test materyalleri, sistemleri ve tesisatları ve tahribatsız muayene kontrolü.

Bunun yanı sıra tuğla ve beton blok analizleri de yapılmaktadır. Zorunlu yasal düzenlemeler ve kalite standartlarına uyulması açısından kullanılacak tuğla ve blokların test edilmesi gerekmektedir. Doğru tuğla ve blokların seçimi inşaat firmaları için karmaşık bir süreçtir. Bu malzemelerin üretim yöntemi ve pişirme derecesi, performansı etkilemektedir.

Tüm bu uygunluk test çalışmaları sırasında mevcut yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından yayınlanan ilgili standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz uygunluk testleri çerçevesinde yapı sektörü testleri de yapmaktadır.