SEKTÖRELTESTLER

Yük Dayanım Testleri


Bu testler azami yük bloğunu bulabilmek için yapılmaktadır. Silindirik, blok ve düzensiz şekilli doğal taş malzemelerin dayanımlarına göre sınıflandırılması için nokta yükü dayanım indeksi değerinin elde edilmesi ve dolaylı olarak tek eksenli basınç dayanımının belirlenmesi amacıyla kullanılan test cihazları ile eksenli yük altında eğilme dayanımının tayini için test hizmetleri vermektedir.

Bahsi geçen bu yük dayanım testleri ile yüklerin yapısal elemanlarda aktarımı; yapısal analizin, yapı tasarımının ve yapıların statik ve dinamik yükler altında dayanımının temel prensipleri, basit malzemeler kullanılarak yapılacak iki uygulama ile test edilmektedir.

Bütün bunların yanı sıra nokta yükleme deneyleri de test hizmetlerimiz arasındadır buna göre kayaçların dayanımlarına göre sınıflandırılmasında kullanılan nokta – yükü dayanım indeksinin tespiti amacıyla yapılır. Nokta yükü dayanım indeksi, tek eksenli sıkışma ve çekilme dayanımı gibi diğer dayanım parametrelerinin dolaylı olarak belirlenmesinde ve bazı kaya kütlesi sınıflama sistemlerinde kayaç malzemesinin dayanım parametresi olarak kullanılır.

Aynı zamanda, günümüzde nokta yükü dayanım indeksinin tek eksenli sıkışma ve çekilme dayanımlarının dolaylı yoldan tayini amacıyla pek kullanılmaması yönünde bir eğilim mevcuttur. Deney sonucu esas alınarak; kayacın “nokta yükü dayanım indeksi” ve ayrıca “dayanım anizotropi indeksi” de laboratuvarımızda hesaplanmaktadır. 
Yük dayanımı testleri ile kuvvet (yük) ile yük hücresi kullanılarak ölçüm yapılır ve bu ölçülen uzama, kırılma ve yük değerleri kullanılarak gerilim-gerinim eğrisi elde edilir.
Test cihazlarımızda yük dayanım deneyi dışında, basma ve eğme testlerini de yapıyoruz.

Yük dayanım testleri genel olarak ahşaplarda, betonarme yapılarda, tahta ve ağaçlarda, paletlerde, halılarda, paspaslarda, camlarda ve diğer tüm yapı ve endüstri malzemelerinde yapılmaktadır.

Genel çerçeveden bakacak olursak yük deneyleri sırasıyla şu şekilde yapılmaktadır. Çapsal deney, Eksenel deney, Blok ve düzensiz deney, olmak üzere üç farklı şekilde yapılmaktadır.