DİĞER MUAYENEHİZMETLERİ

Yürüyen merdivenler ve bantlar


Yürüyen merdiven, basamakları sürekli olarak dönen bir düzenek üzerine yerleştirilmiş, elektrikle çalışan merdivendir. İnsanları yukarı ya da aşağı taşımaya yararlar. Asansörlere göre daha fazla insan taşıyabilirler. Başlıca kullanım alanlarıoteller, alışveriş merkezleri, tren ve metro istasyonları ile havaalanlarıdır.

Yürüyen merdivenler genellikle yoğun alışveriş merkezlerinde insan taşımak için kullanılırlar. Alışveriş merkezi yapı değeri ve etkin mimari alan kullanımı göze alındığında çok daha az alan kullanılarak insanların katlar arasında taşınmasın sağlamaktadır.Yürüyen merdiven tasarımını etkileyen baş faktör binanın mimari yapısı, büyüklüğü ve merdivenin kurulacağı alanın seçimidir. Yürüyen merdiven tasarımda rol oynayan önemli etkenlerden bir taneside bina trafiğidir.

Yürüyen merdivenin hareket edeceği dikey ve yatay alanlar dikkate alındıktan sonra yürüyen merdivenin uzunluğu belirlenir. Bina alt yapısının elverişli olması yürüyen merdivende kullanılan ağır bileşen ve komponentleri destekler nitelikte olması mühendislik açısından son derece önemlidir. Yürüyen merdiven tasarımında bazı dikkate alınacak hususlar bulunmaktadır. Genelikle mağaza yöneticileri ve alışveriş merkezi sahipleri ve yürüyen merdivenler ile bir kattan diğer kata ulaşan insanların, mağazalarında satılan ürünleride kolayca görebilmelerini sağlamak için isteklerde bulunurlar. Merdiven tasarımını etkileyen bir başka unsur müşteri beklentileri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yürüyen Bant-Merdiven Teknik Muayenesi ve İlgili Yönetmelik

23 Nisan 2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği EKIII Kaldırma ve İletme ekipmanları “Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bant TS EN13015 Standartı ” hükümlerine göre her yılda en az 1 kez yıllık kontrol/muayenesini yaptırılması zorunlu hale gelmiştir.

Yıllık periyodik kontrollerin amacı, Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bant kullanıcıların ve bakım personelinin güvenliği tehlikeye düşürmeyecek durumda olup olmadığının tespit edilmesidir. Bu aşamada hem bakım firmasının hem de yönetimin üzerine düşen görevleri layıkıyla yerine getirip getirmediğini tespit edilmiş olmaktadır.

Faydaları Nedir?

Yüksek performans ve artan kullanım ömrü – Uzmanlarımızın sunduğu mühendislik ve tarafsız teknik destek hizmetleriyle asansörlerinizin ve yürüyen merdivenlerinizin performansını ve kullanım ömrünü arttırın.
Maliyet optimizasyonu – Uygun maliyetli ve enerji tasarruflu operasyonlar sağlayan optimize edilmiş bakım ve modernizasyon çözümlerimizden yararlanın.
Güvenlik ve kullanılabilirlik - Modern teknoloji kullanan nitelikli muayenelerle güvenli kullanım sağlayın.
Daha az risk – Direktif, standart ve teknik yasal gereksinimlerdeki tecrübemiz ve uzmanlığımızla riskleri minimize edin.