ÇEVRE VE UYGUNLUKTESTLERİ

Çevre ve Uygunluk Testleri


İşletmeler tarafından kullanılan sistemlerin, makinaların, üretim tesislerinin kullanım ömürleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre koşullarına karşı dirençlerini tespit etmek amacı ile çevre testleri yapılmaktadır. Örneğin çalışma veya depolama koşullarında neme maruz kalan her türlü makina, malzeme ve sistemlerin, doğal çevre koşullarından biri olan neme karşı ne kadar dayanıklı olduğunu belirlemek amacı ile nem testleri yapılmaktadır.

Yine çalışma veya depolama koşullarında yüksek sıcaklığa maruz kalan her türlü makina, malzeme ve sistemlerin, bir başka doğal çevre koşulu olan yüksek sıcaklığa karşı ne kadar dayanıklı olduğunu belirlemek amacı ile yüksek sıcaklık testleri yapılmaktadır. Buna benzer şekilde çevre testleri kapsamında düşük sıcaklık testleri, sıcaklık şoku testleri, düşük basınç testleri ve yağmur testleri yapılmaktadır.

Bunun yanında işletmelerin doğal çervreye karşı yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu yükümlülüklerini yerine getirmek için devamlı olarak planlanma, uygulama, gözden geçirme ve geliştirme faaliyetlerini sürdürmesi gerekmektedir. İşletmeler, üretim faaliyetleri sırasında doğal yapıyı ve çevre özelliklerini korumak zorundadır. İşletmelerin, faaliyetleri yüzünden çevreye verdiği zararları en düşük seviyeye çekmeleri ve hammadde ve enerji tüketimlerini azaltmaları gerekmektedir. Esasen işletmelerin bu yükümlülüklerini yerine getirmeleri, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ni uygulamaları ile mümkün olmaktadır. Söz konusu standart, kendi çevresel faktörlerini kontrol altına almak ve bu yöndeki performanslarını iyileştirmek konusunda işletmelere gerekli yönetim araçlarını sağlamaktadır.

Bu standardın uygulanması ile, işletmeler mevcut yasal düzenlemelere uymakta, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafndan yayınlanan bu konudaki başka standartlara uygun faaliyet göstermekte, atıkların değerlendirilmesi ve geri kazanılması konusunda özen göstermekte ve çevreye saygılı bir kuruluş olmaktadır. Aynı zamanda olası riskli noktaları zamanında tespit etmekte ve insan sağlığı ve çevre koşulları bakımından gerekli önlemleri almış olmaktadır. Hammadde seçiminde ve enerji ve su kaynaklarının korunması konusunda çevreye duyarlı davranmaktadır.

Uygunluk belgelendirme testlerine, sistem belgelendirme çalışmaları, ürün belgelendirme çalışmaları, kalite belgelendirme çalışmaları ya da gıda belgelendirme çalışmaları kapsamında ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin sistem belgelendirme çalışmaları kapsamında, Çevre Yönetim Sistemi, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, Enerji Yönetim Sistemi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi ve FSC-COC Orman Yönetim Sistemi için hizmet verilmektedir. Bu sayılanların dışında başka yönetim sistemi hizmetleri de verilmektedir. Bu çalışmalar sırasında ilgili yönetim sisteminin kendine özgü test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır.

Yapı sektörü için verilen test hizmetleri, sadece konutları değil, enerji üretim tesisleri, yollar, barajlar, havaalanları, hastaneler, fabrikalar ve diğer tüm yaşamsal binaları da kapsamaktadır. Bu çerçevede örneğin zemin testleri önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca yasal düzenlemeler çerçevesinde şantiye kontrolü, tahribatsız muayene kontrolü ve tuğla ve beton blok analizleri gibi başka test hizmetleri de verilmektedir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Makina Emniyeti Yönetmeliği’ne göre uygun şekilde kurulan, bakımları yapılan ve üretildiği amaç doğrultusunda kullanılan makinaların, çalışırken insan sağlığına, güvenliğine ve mallara zarar vermemesi gerekmektedir. Bu yönetmelik makinaların piyasaya sunulabilmesi için, tasarım ve üretim aşamalarında uyulması gereken temel güvenlik koşullarını ve takip edilmesi gereken uygunluk değerlendirme süreçlerini düzenlemektedir. Yönetmeliğin önceki şeklinde uygunluk değerlendirme süreçleri ve modülleri yer almıyordu. Üretici firmalar artık, makinaların uygunluğunu belgelemek için yönetmelikte yer alan uygunluk değerlendirme işlemlerinden birini uygulamak zorundadır.

Sözü edilen Makina Emniyeti Yönetmeliği esasları, evlerde kullanılması amacı ile üretilen ev aletleri, ses ve video cihazları, temel büro makineleri, bilgi teknolojisi cihazları, alçak gerilim şalter ve kumanda panoları ve elektrik motorları, yüksek gerilimli elektrikli teçhizatı şalter ve kumanda düzenleri ve çeşitli trafo türleri gibi cihazlara da uygulanmaktadır. Ayrıca tıbbi cihazların fiziksel ve fizikokimyasal testleri (örneğin asitlik-alkalilik tayini, iletkenlik, akış hızı, sızdırmazlık ve yüzey gerilimi testleri gibi) ve mekanik testler (örneğin ayrılma kuvveti, yapışma gücü, basma kuvveti ve bükülme dayanımı testleri gibi) yapılmaktadır.

Ürün uygunluk testleri, tekstil ürünleri, gıda ürünleri, çeşitli makina grupları, elektrikli ve elektronik ürünler ve daha birçok sektörü içine alan çok geniş bir yelpazede, ürün grubuna bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. Esas olarak ürün uygunluk testleri, pazarlanan veya tüketiciler tarafından talep edilen ürün ve hizmetlerin, müşteri beklentilerine uygun olup olmadığının değerlendirilmesi amacı ile yapılmaktadır.