BASINÇLI KAP VETESİSATLAR

Basınçlı Kaplar ve Tesisatlar


Konuyla ilgili yönetmelikte Basınçlı Kap ve Tesisatlar ve muayenelerinden şöyle bahsedilir; “Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir.” hükmüne yer vermiştir.

Aynı zamanda ilgili yönetmelikte ek olarak; “Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, 22/1/2007 tarihli ve 26411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, 31/12/2012 tarihli ve 28514 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliğinde yer alan ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan hususlar saklı kalmak kaydıyla ilgili standartlarda belirtilen kriterlere göre yapılır.” hükmü geçer.

Periyodik kontrolünü yaptırdığınız basınçlı ekipmanların muayenelerini yapan ekiplerin tarafsız ve güvenilir olmasına ve muayeneyi yapacak firmanın akredite edilmiş olmasına çok dikkat ediniz.

Tarafımızca Periyodik Kontrolü yapılan basınçlı ekipmanlar aşağıdaki gibidir;

Buhar Kazanları

Kalorifer Kazanları

Kızgın Yağ Kazanları

Kızgın Su Kazanları

Buhar Jeneratörleri

Otoklavlar

Basınçlı Hava Tankları

Kompresörler

Hidroforlar

Boyler ve Genleşme Tankları

Tehlikeli Sıvıların Bulunduğu Tank ve Depolar