BELGELENDİRMEHİZMETLERİ

Belgelendirme Hizmetleri


Bir yönetim sisteminin uygulanması ve belgelendirilmesi, kalite, çevre veya güvenlikle ilgili konularda sürekli iyileştirme yolculuğuna başladığınızın bir göstergesidir. Üçüncü taraf denetim ve doğrulama, bir kuruluşun stratejilerini, operasyonlarını ve hizmet düzeylerini sürekli iyileştirmesine yardımcı olur. Doğru belgelendirme kuruluşunun seçilmesi, yönetim sisteminizin geçerliliğini garanti eder.

Genel tanım olarak belgelendirme; Laboratuvar hizmetinin, muayenenin, ürün, sistem veya personelin belirli bir standart veya teknik düzenlemeye uygun olduğunun yazılı olarak üçüncü taraf (bağımsız) bir kurum veya kuruluş tarafından belirlenmesi faaliyetidir.

Belgelendirmenin temel amacı belgelendirilen yönetim sisteminin belirlenmiş şartlara uyduğu güvencesini ilgili tüm taraflara vermektir. Belgelendirmenin değeri ise, yetkin ve bağımsız bir üçüncü taraf tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda kamuda oluşturulacak güven unsurudur.

Sistem belgelendirme çalışmaları başta kalite yönetim sistemi olmak üzere şu alanlarda yapılmaktadır: gıda güvenliği, çevre yönetimi, işçi sağlığı ve iş güvenliği, bilgi güvenliği, müşteri memnuniyeti, enerji yönetimi, otomotiv kalite yönetimi, yol ve trafik güvenliği, sosyal sorumluluk yönetimi, tedarik zinciri güvenliği, sera gazı hesaplama ve doğrulama yönetimi ve bilgi teknolojileri.

Kalite belgelendirme çalışmaları şu alanlarda yapılmaktadır: risk yönetimi, çeviri hizmetleri, toplumsal güvenlik ve iş sürekliliği, tedarik zinciri güvenliği, bilgi teknolojileri, tıbbi cihazlar kalite yönetimi, sağlık hizmetleri, çağrı merkezi, kozmetik iyi üretim uygulamaları, demiryolu araçları ve bileşenleri ve 7 yıldız otel belgelendirmesi.

Ürün belgelendirme çalışmaları şu alanlarda yapılmaktadır: CE işareti Avrupa uygunluk, G işareti yapı malzemeleri uygunluk, RoHS, EurepGAP, GlobalGap, organik tarım, iyi tarım uygulamaları, GMP iyi üretim uygulamaları, FSC-COC orman yönetimi.

Gıda belgelendirme çalışmaları şu alanlarda yapılmaktadır: BRC FOOD, HACCP kritik kontrol noktalarında tehlike analizi, HELAL islami uygunluk, hijyen sanitasyon, gıda güvenliği ve IFS uluslararası gıda standardı.

Sektörel belgelendirme çalışmaları şu alanlarda yapılmaktadır: AZOTEX güvenilir tekstil, ECOMark ekolojik ürün, turizm hizmetleri, kaynaklı imalat yönetimi, iş sürekliliği, SPICE, sosyal sorumluluk ve pazar, kamuoyu ve sosyal araştırma yönetimi.

Belgelendirme Çalışmalarında Akreditasyon

Akreditasyon sistemi, uygunluk değerlendirme ve belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilen çalışmaların ve bu kuruluşlar tarafından düzenlenecek rapor ve belgelerin geçerliliğini sağlamak üzere kurulmuş bir altyapıdır. Söz konusu kuruluşlar tarafından yapılan denetim, test ve muayene çalışmalarının sonuçlarını gösteren raporlar, kalibrasyon belgeleri ve yukarıda açıklanan konularda düzenlenecek yönetim sistemi belgeleri, ürün belgeleri ve benzeri belgelerin güvenilirliği ve geçerliliği, akreditasyon sistemi sayesinde sağlanmaktadır.