ELEKTRİKSELTESTLER

Elektriksel Testler


Sanayi geliştikçe elektriğe olan ihtiyaç da artmaktadır. Enerji tüketiminin bu kadar artması ise beraberinde enerji kaynakları problemlerini ve enerji tüketiminde hassasiyet yönündeki çabaları getirmektedir. Günümüzde açıkça ilan edilmemiş enerji savaşları yaşanmakta ve insanlar, yenilenebilir enerji kaynakları gibi farklı arayışlara yönelmektedir.

İşin bir başka yönü ise elektrik kullanımları yüzünden ortaya çıkan ve insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden tehlikelerin yaşanmasıdır. Günlük yaşamda kullanılan çok sayıda cihaz, elektrik enerjisi ile çalışmaktadır. Bu cihazların bir kısmında, insanların yaşamı için tehlike oluşturan akım ve gerilimler bulunmaktadır.

Bu cihazların güvenli kullanımını sağlamak amacı ile birçok elektriksel testler yapılmaktadır. Elektrikli ve elektronik cihazlar üreten firmaların, daha ürünlerini piyasa sunmadan önce, hatha üretimin çeşitli aşamalarında, bu riskleri ortadan kaldıracak önlemleri almış olması gerekmektedir. Test ve muayene kuruluşları tarafından gerçekleştirilen elektriksel testler, ilgili yasal düzenlemelerin ve ilgili standartların tespit ettiği seviye ve güçlerde yapılmaktadır.

Bugün gerçekleştirilen başlıca elektriksel testleri şunlardır: LVD testi, EMC testi, topraklama testleri, kaçak akım testi, yüzeysel kaçağa karşı koruma testi, izolasyon direnci testi, gerilim testi, yüzey gerilimi testi, iletken direnci ölçümü, yüksek gerilim testi, gerilimli bölümlere erişilmeye karşı koruma testi, giriş gücü ve akımı testi, ısınma testi, neme dayanıklılık testi, olağandışı çalışma testi, deşarj testi ve kızaran tel testi. Bu sayılanların dışında da daha onlarca elektriksel test yapılmaktadır.

Günümüzde elektriksel güvenlik kavramı üzerinde çok durulmaktadır. Elektrikli veya elektronik cihazları kullanan kişilerin, akım ve gerilim gibi insan sağlığı açısından risk yaratan elektriksel özelliklerden korunmasını sağlamak amacı ile gösterilen çabalara elektriksel güvenlik denmektedir. Bilhassa fabrikalarda veya çeşitli büyüklüklerdeki üretim tesislerinde kullanılan cihazlarda tasarım ve üretim hataları varsa, bu cihazları kullanan çalışanların sağlığı tehlikede demektir. Bu nedenle bütün elektrikli cihazların denetlenmesi, ölçülmesi ve olası risklerinin ortaya konulması gerekmektedir.

Özetle, elektriksel testler, elektrikli ve elektronik cihazların ve bu cihazları kullanan kişilerin maruz kaldığı elektriksel akımlarını, gerilimleri ve söz konusu cihaza ait bölümlerin direnç değerlerini tespit etmek ve bu değerlerin standartlara uygun olup olmadığını belirlemek amacı ile yapılmaktadır.