DİĞERBELGELENDİRME

Diğer Belgelendirme


Genel tanım olarak belgelendirme; Laboratuvar hizmetinin, muayenenin, ürün, sistem veya personelin belirli bir standart veya teknik düzenlemeye uygun olduğunun yazılı olarak üçüncü taraf (bağımsız) bir kurum veya kuruluş tarafından belirlenmesi faaliyetidir.

Belgelendirmenin temel amacı belgelendirilen yönetim sisteminin belirlenmiş şartlara uyduğu güvencesini ilgili tüm taraflara vermektir. Belgelendirmenin değeri ise, yetkin ve bağımsız bir üçüncü taraf tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda kamuda oluşturulacak güven unsurudur.

Bir yönetim sisteminin uygulanması ve belgelendirilmesi, kalite, çevre veya güvenlikle ilgili konularda sürekli iyileştirme yolculuğuna başladığınızın bir göstergesidir. Üçüncü taraf denetim ve doğrulama, bir kuruluşun stratejilerini, operasyonlarını ve hizmet düzeylerini sürekli iyileştirmesine yardımcı olur. Doğru belgelendirme kuruluşunun seçilmesi, yönetim sisteminizin geçerliliğini garanti eder.

Ürün belgelendirme ve sistem belgelendirme gibi genel hatları belli olan belgelendirme hizmetlerinin dışarısında kalan helal belgesi, cekal belgesi, ADR belgeleri, havacılık belgeri, bonsucro belgesi, EMC belgesi, ECO label sertifikası, IFS belgesi, rusya gümrük birliği sertifikasıi uluslararası SPA kalite belgesi ve diğer birçok belgelendirme konusunda ulusal ve uluslararası tam akredite olan kuruluşumuz hizmetinizdedir.

Belgelendirmenin yararları kısaca şu şekilde özetlenebilir ;

Firmalar için;

Müşteri güveni
Pazarlama kolaylığı
Sürekli gelişmeye katkı
Kalitesizlik maliyetlerinde azalma

Kullanıcılar için;

Belgeli ürün kullanım rahatlığı
Güvenirlik
İzlenebilirlik