SPESİFİKTESTLER

Spesifik Testler


Toplum sağlığı ve gelecek nesillerin sağlıklı olması konusunda günümüzde birçok bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Üretim faaliyetlerinde verimliliği artırmak ya da farklı amaçlarla kullanılan birçok kimyasal ilacın, insan salığına ve çevre koşullarına zarar vermeden doğru ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacı ile yasal düzenlemeler yapılmaktadır.

Farklı kimyasal özelliklere sahip pestisitlerin düşük limitlerde kullanılması ve kalıntı bırakmaması amacı ile çok çeşitli analiz yöntemleri geliştirilmektedir. Pestisitler tarım alanlarında verimliliği artırmak ve zararlı böcekler ve yabancı otlarla mücadele etmek için kullanılan kimyasal maddelerdir. Geleneksel tarım faaliyetlerinde pestisilerin kullanımından vazgeçilmemektedir ancak bunların birçoğu canlılar üzerinde kanser yapıcı özellik taşımaktadır.

Ancak yapılan test ve analizler sadece tarım ürünleri ve gıda maddeleri ile sınırlı değil elbette. Çok farklı sektörlerde üretilen ürünler için fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak sayısız test ve analizler yapılmaktadır. Bunların arasında daha spesifik olanlar da var. Örneğin, en basitinden kırtasiye ürünleri bir takım kimyasal riskler taşımaktadır. İçerdikleri azo boyarmaddeler, alerjen boyarmaddeler, kanserojen boyarmaddeler, fitalatlar, ağır metaller, formaldehit, nikel ve poliaromatik hidrokarbonlar (PAH’lar) için spesifik testler yapılmaktadır.

Özellikle çeşitli ürünlerin paketlenmesinde kullanılan ambalaj malzemeleri, bir yandan içlerindeki ürünlerin kalitesini etkilemektedir, bir yanda da tüketicilerde satınalma isteği uyandırmaktadır. Ama gıda maddeleri ambalajlarında sağlık riski çok daha yüksektir. Ambalaj malzemeleri, korudukları ürün açısından çok farklı türe sahiptir ve dolayısıyla çok farklı test yöntemlerine gerek duyulmaktadır.

Bebek ve çocuk kıyafetleri ayrı bir hassasiyet konusudur. Bu ürünleri üreten firmaların ürünlerini geliştirmeleri ve tüketicilere güvenle sunmaları bakımından, test ve muayene kuruluşları tarafından birçok kalite özelliği test edilmektedir. Bebek ve çocuk kıyafetlerinde kumaşların lif kompozisyonunun mevcut yasal düzenlemelere uygunluğunun belirlenmesi yanı sıra, bu kumaşların renk haslıkları, çeşitli dayanıklılık ve alerji testleri yapılmakta ve bakım özellikleri değerlendirilmektedir.

Ahşap ürünler için de spesifik olarak suya dayanıklılık testi, uzama ve genleşme testi, yangın ve yanma davranışları testi gibi bir dizi kalite testleri gerçekleştirilmektedir.

Birçok test ve muayene kuruluşu gibi kuruluşumuz da ürün ve hizmetlerde güvenilirliği sağlamak amacı ile çok çeşitli ölçüm, test, analiz, muayene ve kontrol hizmetleri vermektedir. Bu kapsamda verilen başlıca spesifik test hizmetleri şunlardır:

Kırtasiye testleri

Ambalaj testleri

Bebek ürünleri testleri

Ahşap testleri

Takı mücevherat testleri

Otomotiv testleri

İnşaat testleri

Enerji testleri

Sağlık testleri

Spesifik testler yapılırken mevcut yasal düzenlemeler ve ulusal ve uluslararası birçok kuruluş tarafından yayınlanan ilgili standartlar dikkate alınmaktadır.