ÜRÜNBELGELENDİRME

Ürün Belgelendirme


Ürün belgelendirme sistemleri “TS EN ISO/IEC 17065 Uygunluk değerlendirmesi, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar” standardına uygun olarak gerçekleştirilir. Bu standart, belgelendirme kuruluşlarının, üçüncü taraf belgelendirme sistemlerini tutarlı ve güvenilir bir şekilde çalıştırabilmelerini ve böylece bunların ulusal ve uluslararası temelde kabullerini kolaylaştırmak ve bu suretle uluslararası ticareti geliştirmeleri için gerekli kuralları belirler.

Bu standartta kapsanan kurallar, her şeyden önce, ürün belgelendirme sistemi çalıştıran kuruluşlar için genel kriter olarak kabul edilmesi amacı ile yazılmıştır; bunlar, özel endüstri veya diğer sektörler tarafından kullanıldıklarında veya sağlık ve emniyet gibi özel kurallar dikkate alındığında takviye edilmelidir. İlgili ve ait oldukları standartlara ve diğer norm dokümanlara uygunluğun ifadesi, uygunluk belgeleri veya markalar şeklinde olacaktır. Özel ürünleri veya ürünler grubunu, özel standartlara veya diğer norm dokümanlara göre belgelendirme sistemleri, birçok durumlarda, kendi açıklayıcı dokümanlarını gerektirebilir.

Bir ürünün belgelendirilmesi, ürünün özel standartlar ve diğer norm dokümanlara uygunluğu için güvence sağlamanın bir aracıdır. Bazı ürün belgelendirme sistemleri, ürünün başlangıç deneyini ve ürün tedarikçisinin kalite sistemlerinin değerlendirilmesini ve bunu takiben fabrika kalite sistemini, fabrikadan ve serbest piyasadan alınan numunelerin denenmesini dikkate alan periyodik kontrolü içerir.

CE BELGESİ NEDİR?

Avrupa Birliğinin serbestlik tanıdığı dört temel unsurdan bir tanesi malların serbest dolaşımıdır.CE İşareti ise bu ürünlerin AB teknik mevzuatında belirlenen kurallara uyduğunu ve herhangi bir teknik engele takılmadan AB ülkeleri dahilinde serbest dolaşıma girebileceğini gösterir. Avrupa Ekonomik Alanında (AEA) serbest dolaşımda bulunan birçok üründe CE harflerini görürüz.

Avrupa’ ya Uygunluk anlamına gelen bu işaret Topluluk içinde satılan ürünlerin asgari güvenlik, sağlık ve çevre koruma gereklerine göre denetlendiğini/ değerlendirildiğini gösterir. Avrupa Topluluğu içerisinde satın aldığınız yeni bir telefon, mutfak robotu, televizyon veya boya kaleminde kadar birçok üründe CE işareti bulunmaktadır. CE işareti aynı zamanda tüm üreticilerin hesap verilebilir aynı kurallara uyumunu zorunlu kılarak adil rekabet koşullarını ifade eder.

BELGELENDİRMENİN FAYDALARI NEDİR?

Firmalar için;

Müşteri güveni
Pazarlama kolaylığı
Sürekli gelişmeye katkı
Kalitesizlik maliyetlerinde azalma

Kullanıcılar için;

Belgeli ürün kullanım rahatlığı
Güvenirlik
İzlenebilirlik