TESTHİZMETLERİ

Test Hizmetleri


Birçoğu her yıl gerçekleştirilmesi gereken test ve muayene kuruluşları tarafından gerçekleştirilen test hizmetleri büyük önem taşımaktadır. Bu kuruluşlarda çalışan mühendisler, yüksek teknikerler, teknikerler veya kısaca herbiri kendi alanlarında deneyim ve eğitim kazanmış uzman kişiler, denetim ve gözetim çalışmalarından, ölçüm, test, analiz ve değerlendirme çalışmalarına kadar, hatta bir kısmı kalite denetimi ve belgelendirme çalışmalarına kadar, işletmelerin üretim süreçlerine değer katmaya ve bu işletmelerin küresel piyasalarda başarılı olmalarına çalışmaktadır.

Ev, otel ve işyerlerinde birçok elektrikli ve elektronik cihazlar kullanılmaktadır. motorlu veya motorsuz birçok makine ve ekipmanları kullanılmaktadır. Gerek giyim gerekse döşeme veya aksesuar amaçlı son derece geniş bir yelpazede tekstil ürünleri kullanılmaktadır. Günlük yaşamda beslenmek için çok çeşitli gıdalar tüketilmektedir. Yine içmek veya temizlik amaçlı sular kullanılmaktadır. Bütün bu sayılanlar, hem kullanımları sırasında tüketicilerin hem de bunları üreten işyerlerinde çalışanların sağlık ve güvenliği açısından duruma göre çeşitli riskler taşımaktadır.

Gıda testleri sadece gıda ürünlerinin içeriği ve kalitesini belirlemek amacı ile değil, aynı zamanda gıda güvenliğini sağlamak amacı ile de yapılmaktadır. Bu testler, hem gıda üreten işletmelerin kendilerini kanıtlamaları hem de tüketicilerin daha güvenilir gıda ürünlerine ulaşmaları bakımından önemlidir. Gerçekleştirilen testler ve analizler hem mevcut yasal düzenlemeler, hem ulusal ve uluslararası standartlar hem de üretici ve tüketicilerin talep ettiği spresifik kriterlere göre yapılmaktadır.

İlgili kapsamda test ve muayene kuruluşları tarafından verilen başlıca hizmetler şunlardır:

Gıdaların besin değerlerini, çeşitli bulaşanları, pestisitleri, antibiyotikleri ve benzeri unsurları tespit etmek için fiziksel ve kimyasal testler
İndikatör ve patojen mikroorganizmaları veya genetiği değiştirilmiş ürünleri tespit etmek için mikrobiyolojik ve biyogenetik testler
Gıda ürünlerini piyasadaki benzer ürünler ile karşılaştırmak ve değerlendirmek için duyusal testler
Ambalajların ve gıda ile temas eden ürünlerin kalitesini değerlendirmek için ambalaj testleri

Ayrıca birçok test ve muayene kuruluşu gibi kuruluşumuz da test hizmetleri kapsamında bir dizi ölçüm, test, analiz, muayene ve kontrol hizmetleri vermektedir. Verilen bu hizmetler genelde şu başlıklar altında toplanabilir:

Elektriksel güvenlik testleri
Çevresel Testler
Uygunluk Testleri
Sektörel Testler
Gıda, tesktil , özel testler ve diğer testler